Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 5 městských rad a 1 Sekce ochránců státních hranic a to: Moravskoslezská krajská rada KČP, KČP Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, KČP Bruntál, KČP Krnov, KČP Rýmařov a Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava.
Smutná zpráva z Krnova.

S velkou lítostí v srdci, oznamujeme všem členům KČP, že nás navždy opustil náš kamarád, přítel, člen Moravskoslezské krajské rady KČP a Městské rady KČP Krnov 

soudruh Jan DOKLÁDAL

Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 1999 a jeden ze zakládajících členů Městské rady KČP Krnov. Od roku 2010 členem Moravskoslezské krajské rady.

Za jeho obětavou práci mu byla udělena klubová vyznamenání. V roce 2015 mu byla udělena plaketa KČP a v roce 2017 medaile 3. stupně KČP.

Narodil se 9. 12. 1932 a zemřel 23. 4. 2021.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratil vlastence, soudruha, dobrého člověka a přítele.


Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Čest Tvé věčné památce.

MS KR KČP a MěR KČP KRNOV


Moravskoslezský kraj - aktuality

Položením kytic v prostorách symbolického hřbitova v Národním památníku II. světové války v Hrabyni v sobotu 8. května 2021 si účastníci připomněli 76. výročí ukončení bojů II. světové války a oběti tohoto největšího válečného konfliktu v Evropě. Vzhledem k probíhajícím protiepidemickým opatřením nebyl tento akt veřejně organizován.

9. května 2021, si připomínáme 76. výročí vítězství Rudé armády a jejich spojenců nad fašistickým Německem. Druhá světová válka v Evropě skončila drtivou porážkou a bezpodmínečnou kapitulací fašistických agresorů.

V neděli 9. května 2021 dopoledne se před Památníkem Rudé armády v Ostravě Komenského sadech pomalu začíná plnit lidmi s fotografiemi ale i kyticemi v rukou.

Oslavy 76. výročí osvobození města Krnova a pietní vzpomínka na místě koncentračního tábora Lomnice u Bruntálu

Ostravsko-opavská operace byla vojenská ofenzíva Rudé armády probíhající od 10. března do 5. května 1945. Spočívala v útoku rudoarmějců a jednotek 1. čs. armádního sboru směrem na československé Slezsko a severní Moravu a průniku na území Československa. Hlavní část operace začala 15. dubna 1945 v 10 hodin průnikem našich již jen 32 tanků, kteří...

U příležitosti 76. výročí osvobození Ostravy Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a levicové subjekty položili kytice u pomníků v Hlučíně na Vojenském hřbitově Rudé armády za účasti Honorárního konzula Ruské federace v Ostravě Aleše Zedníka a v Ostravě Jihu - u pomníků Hulvácká, Břehy, Korýtko a Husarova za účastí zastupitelů KSČM MěO...

V sobotu 24.4.2021 odpoledne levicové organizace uctili památku s položením kytic u památníků v Mariánských Horách a Hulvákách a v Moravské Ostravě a Přívozu v rámci 76. výročí osvobození města Ostravy Rudou armádou a 1. československým armádním sborem. Věčná sláva padlým hrdinům a osvoboditelům města Ostravy!

Členové Klubu českého pohraničí v Opavě dnes 22.4.2021 vzpomínkou a položenou kytičkou vzpomenuli osvobození našeho města Opavy.

Je 20. duben 1945 a do konce 2. světové války zbývá dva týdny. V tento den příslušníci 637. sestavy bitevního leteckého pluku pilot podporučík Ivan Pavlovič Kiotov a střelec Nikolaj Alexandrovič Komlev dostali rozkaz, aby odstartovali k likvidaci německého seskupení v prostoru Dobroslavice, Děhylov, Plesná a pomáhali tímto v bojovém postupu Rudé...