Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 5 městských rad a 1 Sekce ochránců státních hranic a to: Moravskoslezská krajská rada KČP, KČP Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, KČP Bruntál, KČP Krnov, KČP Rýmařov a Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava.Smutná zpráva.

Dne 13. září 2019 ve věku 82 let nás navždy opustil dlouholetý obětavý funkcionář a vlastenec

 přítel Stanislav TIHLÁŘIK.

Byl dlouholetý členem Klubu českého pohraničí Krnov a Moravskoslezské krajské rady KČP.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratila vlastence, dobrého člověka a přítele.

Bude nám všem chybět. S úctou a se smutkem v srdci budeme na něho stále vzpomínat.

Čest jeho památce!

Jan Gara - Moravskoslezská krajská rada KČP


Moravskoslezský kraj - aktuality

Moravskoslezská krajská rada KČP ani letos nezapomněla na památku 6 zavražděných příslušníků SOS a četnictva v Liptani. Letos v sobotu 21.9. 2019 položila za účasti členů a sympatizantů KČP z Ostravy, Opavy, Krnova, Bruntálu a bývalého poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky RSDr. Miroslava Opálky kytice u dvou pomníků této...

Tak jako každý rok, i letos pořádala MS KR KČP, z. s. automobilový zájezd na Strečno, dále pak do Varína a Krasňan. Vědomi si současného společenského vývoje a tendenčního překrucování a výkladu novodobých dějin, jsme na této akci nemohli chybět. Zúčastnilo se 12 našich členů, kteří během cesty navštívili polozapomenuté pomníčky padlých hrdinů naší...

U příležitostí 68. výročí přijetí zákona o OSH a dne Pohraniční stráže, Ostravští veteráni Pohraniční stráže jako každoročně nezapomínají na své kamarády, kteří při ochraně hranic zaplatili cenu nejvyšší, a to svůj život. Uctili památku por. Václava Horvátha z rPS Březníku (Litovel), svob. Františka Vaculy z rPS Pastviny (Bělotín) a voj. Miloše...

Podle dnešního kalendáře 11.červenec 2019 je to obyčejný den, ale pro mnohé pohraničníky je přesto významným den. Den pohraniční stráže. Den přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Dne 20.6.2019 delegace Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava ve složení př. Gary, Poledníka, Dvořáka a Truxy se zúčastnila slavnostního setkání veteránů Policie ČR Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne veteránů Policie ČR ve sportovním areálu Policie ČR v Ostravě Hulvákách. Na slavnostním setkání veteráni zhodnotili svoji činnost a...

Již čtvrtý rok organizuje 9. května společný pochod Nesmrtelného pluku Ostrava, členové a příznivci občanských spolků, Ostravského ruského domu, Česko-ruské společnosti, Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Českého svazu bojovníků za svobodu, levicové kluby žen, KSČM, klubů vojenské historie, vojáci v záloze, Národní domobrana, Čs. obce...

Oslava 74. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách 20. století se uskutečnila ve středu 8. května 2019 v pamětní síni Národního památníku II. světové války. Slavnostní den byl zahájen startem 40. ročníku Běhu osvobození Ostravy, který vedl z Hrabyně do Ostravy-Poruby. Startovní výstřel Honorárního konzula Ruské federace se sídlem...