Moravskoslezský kraj


Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 5 městských rad a 1 Sekce ochránců státních hranic a to: Moravskoslezská krajská rada KČP, KČP Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, KČP Bruntál, KČP Krnov, KČP Rýmařov a Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava.Opustil nás dlouholetý zasloužilý funkcionář.

Moravskoslezská KR KČP a MěO KČP Opava informuje širokou hraničářkou veřejnost, že dne 12.11.2020 opustil naše řady náš přítel, kamarád, poctivý a obětavý funkcionář, vlastenec a soudruh 

plk. v. v. František STUDENÝ.

Narodil se 8. 1. 1939 v Olomouci. Po ukončení ZŠ vystudoval průmyslovku v Brně. V roce 1958 vstoupil do služeb ČSLA. Studoval dělostřeleckou školu v Jičíně, učiliště v Hradci na Moravě a technické učiliště v Liptovském Mikuláši. Od roku 1966 do 1992 pracoval na Vojenském gymnáziu Jana Žižky v Opavě. Jako voják z povolání podporoval veškeré iniciativy proti vstupu naší republiky do NATO a s neztotožněním s politikou v ČSLA odchází do civilu.

V civilu byl členem KSČM a opavského klubu CO o.s.

Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 1994 a jeden ze zakládajících členů oblastní rady KČP pro severní Moravu. Od roku 1995 předseda MěR KČP Opava. Po ustavení Moravskoslezské krajské rady v roce 2002 do konce svého života vykonával funkci místopředsedy.

Za jeho obětavou práci mu byla udělena řada státních a klubových vyznamenání. V roce 2019 mu bylo uděleno nejvyšší klubové vyznamenání - Řád přátelství KČP.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratil vlastence, soudruha, dobrého člověka a přítele.

Bude nám všem chybět. S úctou a se smutkem v srdci budeme na něho stále vzpomínat.

Čest jeho památce! 


Moravskoslezský kraj - aktuality

Moravskoslezská krajská rada KČP každoročně si připomíná památku 6 zavražděných příslušníků SOS a četnictva v Liptani. Letos v sobotu 26. 9. 2020 za deštivého počasí a řádění covidu-19 položila za účasti členů a sympatizantů KČP z Ostravy, Opavy, Krnova, Bruntálu, bývalého poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky RSDr. Miroslava...

Dne 17. 9. 2020 v den 110. výročí narození českého básníka Františka Hrubína a 76. výročí Slovenského národního povstání se v zasedací místnosti MěV KSČM v Ostravě uskutečnilo pravidelné setkání členů Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava. Na svém jednání byla projednávána činnost VNR, NR, MS KR, MěO KČP, Sekce OSH a rozbíjení jednoty KČP...

Poděkování

07.09.2020

Dovolte mi, abych poděkoval jménem Spolku staré sovinecko, panu Stanislavu Toškovi z Klubu českého pohraničí Opava za obětavou a nezištnou pomoc při údržbě sochy truchlící matky, která je naším spolkem umístěna na místě zajateckého tábora, u nás v Lomnici okres Bruntál.

22. srpna 2020 se uskutečnil dlouho očekávaný svátek, Den slovanské vzájemnosti, který se stává již tradicí. Hlavním organizátorem byly stranické orgány Frýdku Místku a MS kraje, společně s Českým svazem bojovníků za svobodu Beskydsko, jehož předsedkyně Bronislava Matušková Brixová celý program uváděla. Více než 150 diváků přijelo z různých měst...

Dne 28.07.2020 předseda MS KR KČP a MěR KČP VS Ostrava navštívil památník Lidice a uctil památku padlých občanů obce Lidice, kteří před 78 léty po atentátu na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27.05.1942, byli v rámci represí nazývaných heydrichiáda vybrány Lidice nacistickým vedením pro exemplární kolektivní...

Dne 18. července 2020 se uskutečnil Řádový den KČP u příležitostí Dne Pohraniční stráže.

Den jedenáctý, měsíc červenec. Každý rok se v tuto dobu mnoho mužů zamyslí a stráví chvíli v tichých vzpomínkách. Vrací se na místa, která strážili. Byli v prvním sledu, kde poprvé cítili odpovědnost za sebe, své kamarády, za rodinu, za národ a stát jehož byli součástí. I když dnes je tomu už jinak, ten pocit zůstal v nás. Snad i...

Lidstvu přišlo nejednou čelit různým hrozbám a také nyní, kdy jsme byli vystaveni napadení neviditelným a zákeřným nepřítelem - koronavirusem. Ale vůle čestných a svobodymilovných lidí je silnějších než různé hrozby. Tradičně vzpomínané v Ostravě Dny Ruska, které pravidelně organizuje honorární konzul Ruska Aleš Zedník, který se přátelsky obrátil k...