Moravskoslezský kraj


Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 4 městské rady a 1 Sekce ochránců státních hranic.

V tomto složení:

  • Moravskoslezská krajská rada KČP, MěR KČP Václava Soukupa Ostrava, MěR KČP Opava, MěR KČP Bruntál, MěR KČP Krnov 
  • Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava, která zaštiťuje setkání Ostravských veteránů Pohraniční stráže.


Moravskoslezský kraj - aktuality

Dne 26. 4. 2024 v 16.00 jako již tradičně proběhlo další setkání veteránů PS Ostrava v pořadí 63 konané v restauraci U Chýlka. Ve slavnostně vyzdobeném sále díky přátelům L. Nekvapila a J. Gary prapory, zástavami a maketami pozorovatelen, byla správná atmosféra pro vzpomínání všech přítomných. Po zahájení přivítal L. Nekvapil všechny zúčastněné a...

Nesmrtelný pluk vznikl spontánně v Rusku, a letos se uskutečnil již po deváté v Ostravě. Myšlenku, uspořádat pochod Nesmrtelného pluku v Ostravě začali naplňovat členové Ostravského ruského domu v roce 2016. Tenkrát se po příkladu pochodů v Rusku, sešlo několik členů Ostravského ruského domu a Česko-ruské společnosti u Památníku osvoboditelů v...

Oslava 79. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách 20. století se uskutečnila ve středu 8. května 2024 v pamětní síni Národního památníku II. světové války. Ostravská operace byla největším bojovým střetem během druhé světové války na našem území. Během těchto bojů zahynulo téměř 24 tisíc rudoarmějců a československých vojáků, 88...

Ostravsko-opavská operace byla vojenská ofenzíva Rudé armády probíhající od 10. března do 5. května 1945. Spočívala v útoku rudoarmějců a jednotek 1. čs. armádního sboru směrem na československé Slezsko a severní Moravu a průniku na území Československa. Hlavní část operace začala 15. dubna 1945 v 10 hodin průnikem našich již jen 32 tanků, kteří...

Dne 28. 4. 2024 v 10 hodin se sešli členové Klubu Českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava, Veteráni PS Ostrava, KSČM a ČSBS a levicové subjekty u příležitosti 79. výročí osvobození Hlučína na pohřebišti Rudé armády, kde je pochováno na 3347 padlých Ruských vojáků, kteří padli v Ostravsko – opavské...