Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 5 městských rad a 1 Sekce ochránců státních hranic a to: Moravskoslezská krajská rada KČP, KČP Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, KČP Bruntál, KČP Krnov, KČP Rýmařov a Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava.
Za Tomášem Pilčíkem.

Dotlouklo srdce přítele RSDr. Tomáše Pilčíka, zakládajícího člena KČP MěR Bruntál, pak ČRS Bruntál a dlouholetého člena KSČ a KSČM Bruntál. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci dne 16. června 2021, ve středu, ve věku 81 let. Dlouho a statečně vzdoroval nemoci, ale když jej náhle opustila jeho milovaná manželka Jiřina Pilčíková 15. ledna 2021, v tom následném půlroce ochably jeho síly. Jeho paní byla zázemí, bezpečný přístav a velká příznivkyně KČP, opora v jeho práci. Po odchodu 1.předsedy KČP MěR Bruntál př.Miroslava Kalouska držel prapor naší práce jako zastupující předseda, hospodář a pokladník.

Práce přítele Tomáše Pilčíka se vždy vyznačovala svědomitostí, uvážlivým přístupem, pílí a obětavostí. Byl dobrým kamarádem, přítelem, vždy připraveným poskytnout dobré rady a myšlenky; byl zásadovým a vzorným členem KČP, Českoruské společnosti a KSČ a KSČM. Těžce nesl popřevratové osočování myšlenek socializmu a překrucování a špinění historie naší vlasti současnými přívrženci Sudetolansmannšavtu, nepřáteli Ruska a slovanských národů.

Miloval své dvě dcery, vnuky a celou rodinu, jíž byl pilířem života. V našich řadách zanechává prázdné místo, které nelze ničím nahradit. S úctou budou na něj a jeho manželku vzpomínat všichni členové KČP MěR Bruntál, Krnova, Opavy, Ostravy a KR MSK, ČRS a KSČM Bruntál.

Dlouhá léta pracoval jako TH pracovník na oborovém podniku Státní statky Bruntál. Na oborovém ředitelství v různých funkcích, mimo jiné vedoucí náborového úseku a pak náměstka oborového ředitele.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Za KČP MěR Bruntál, ČRS Bruntál a KSČM okresu Bruntál

Josef Halabala


Moravskoslezský kraj - aktuality

Dne28.července 2021 uspořádaly za vedení ing.Jaroslava Jelínka a PhDr.Tomáše Niesnera(Staré Sovinecko a Muzeum Bruntál) KČP MěR Bruntál a ČRS Bruntál(předseda Zdeněk Purkert a Cyril Srubjan) zájezd do Polska, konkrítně do bývalého zajateckého tábora Stalag VIII F/344 Lambinovice u Opole. Tento zajatecký tábor měnil několikrát své označení v rámci...

Položením kytic v prostorách symbolického hřbitova v Národním památníku II. světové války v Hrabyni v sobotu 8. května 2021 si účastníci připomněli 76. výročí ukončení bojů II. světové války a oběti tohoto největšího válečného konfliktu v Evropě. Vzhledem k probíhajícím protiepidemickým opatřením nebyl tento akt veřejně organizován.

9. května 2021, si připomínáme 76. výročí vítězství Rudé armády a jejich spojenců nad fašistickým Německem. Druhá světová válka v Evropě skončila drtivou porážkou a bezpodmínečnou kapitulací fašistických agresorů.

V neděli 9. května 2021 dopoledne se před Památníkem Rudé armády v Ostravě Komenského sadech pomalu začíná plnit lidmi s fotografiemi ale i kyticemi v rukou.

Oslavy 76. výročí osvobození města Krnova a pietní vzpomínka na místě koncentračního tábora Lomnice u Bruntálu

Ostravsko-opavská operace byla vojenská ofenzíva Rudé armády probíhající od 10. března do 5. května 1945. Spočívala v útoku rudoarmějců a jednotek 1. čs. armádního sboru směrem na československé Slezsko a severní Moravu a průniku na území Československa. Hlavní část operace začala 15. dubna 1945 v 10 hodin průnikem našich již jen 32 tanků, kteří...

U příležitosti 76. výročí osvobození Ostravy Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a levicové subjekty položili kytice u pomníků v Hlučíně na Vojenském hřbitově Rudé armády za účasti Honorárního konzula Ruské federace v Ostravě Aleše Zedníka a v Ostravě Jihu - u pomníků Hulvácká, Břehy, Korýtko a Husarova za účastí zastupitelů KSČM MěO...

V sobotu 24.4.2021 odpoledne levicové organizace uctili památku s položením kytic u památníků v Mariánských Horách a Hulvákách a v Moravské Ostravě a Přívozu v rámci 76. výročí osvobození města Ostravy Rudou armádou a 1. československým armádním sborem. Věčná sláva padlým hrdinům a osvoboditelům města Ostravy!

Členové Klubu českého pohraničí v Opavě dnes 22.4.2021 vzpomínkou a položenou kytičkou vzpomenuli osvobození našeho města Opavy.