Středočeský kraj - aktuality

Globalizovaný svět, v němž vše bylo možné a vše bylo dovoleno. Realita života, hnána spotřebou a kapitálem, předčila v mnoha směrech realitu skutečného života lidí na planetě. Jaksi se zapomnělo na vše dobré i zlé, čím si předcházející generace musela projít.

Tak mi jednoho dne vpodvečer zazvonil telefon, a na druhé straně se ozval mně známý příjemný hlas Majky Hanischové, členky vedení NR KČP, která jinak působí v Ústeckém kraji. Popřáli jsme si dobrého zdraví, pozeptali se na naše známé a sdělili si informace, jak kdo snášíme současné složité období. Tím to však neskončilo. To hlavní, co mi Majka...

My členové okresní rady Klubu českého pohraničí v Berouně vyjadřujeme podporu těm našim představitelům veřejného a politického života v jejich snaze řešit vzniklé situace, související s nebezpečnou virovou nákazou, která zasáhla i naši republiku.

Víra a velikost odhodlání lidí, za cenu mnoha obětí, umožnila vzniku našeho národa. Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda my, občané, dokážeme čelit současné výzvě, která stojí, před námi, když celý svět sužuje pandemie nového coronaviru. Lidé za běžných okolností o mnoha věcech moc nepřemýšlí. Realita současného období však nastavuje...

Jaký jsme stát, často slyšíme o suverenitě Česka v mnoha spojitostech, a to zejména v souvislosti s Evropskou unii. Musíme si položit otázku, kdy je vlastně malý stát suverénní, nebo je to jen fikce o suverenitě. Jistě ten stát, který nese za své občany a území odpovědnost a to znamená, že má svoji vládu. O české a evropské suverenitě dosti...

Anna Kvášová byla funkcionářkou národního výboru a komunistické strany. Svojí aktivitou podporovala spoluobčany, kteří se snažili společně s ní rozvíjet obec a region. Našli se, jak víme, lidé, kterým tehdejší zřízení nevyhovovalo. Někteří z nich se uchylovali k zábvažné trestné činnosti proti republice.

Jednou z nejvýznamnějších událostí 20. století bylo osvobození Evropy od fašistického Německa. Jednou z nejvýraznější osobností této doby byl maršál Ivan Stěpanovič Koněv, který velel vojákům Rudé armády Sovětského svazu, která osvobodila i Prahu.

Výroční sněm Okresní rady KČP Benešov se konal 10. prosince. Po přivítání členů a hosta z krajské rady Františka Kováře seznámila předsedkyně Eva Prchalová přítomné s nejnovějšími zprávami z vyšších orgánů. Jednalo se o stav hospodaření Národní rady KČP, stav prostředků na pomník na Cínovci, zhodnocení zájezdu na Slovensko, zhodnocení akce v...

Okresní setkání Klubu českého pohraničí Stanislava Kofroně se uskutečnilo ve čtvrtek 28. listopadu v restauraci na hradbách na Náměstí TGM (dříve Náměstí Pionýrů) v Příbrami.