Středočeský kraj


Aktuality - Středočeský kraj


Fotografie je vlastně obrazovým zachycením části našeho života, doby ve které se nacházíme a která nás provází. Fotografie umí zachytit výstižným způsobem proměny životního stylu a všedního dne. Vnímavý pozorovatel pod fotografií může vidět i ony vzrušující otázky, které na prahu dnešní složité doby ovládly naše české prostředí. Výraz tváře člověka...

U Milínského památníku Vítězství, pod dvojicí žulových pylonů, se 8. května 2023 uskutečnil pietní akt k uctění obětí bojové operace a posledních výstřelů druhé světové války.

Tento slogan patří bezesporu i do dlouholeté spolupráce mezi zaspanými spolky Klubu českého pohraničí a Levicového klubu žen v okrese Beroun ve Středočeském kraji.

V rámci pochodů za mír v ČR se v sobotu 1. dubna 2023 v Táboře uskutečnila mírová demonstrace proti válce na Ukrajině. Přítomní účastníci, mezi kterými byli i zástupci Středočeské krajské rady KČP, nesli české vlajky, transparenty s hesly jako "Ne válce, ano míru" nebo "Tábor stojí mimo válku".

Ve čtvrtek 23. března se v Leškovicích u Chotěboře konal pietní akt k 78. výročí hrdinské smrti sedmi členů štábu partizánské brigády Mistr Jan Hus pod velením majora Rudé armády Alexandra Vasiljeviče Fomina. Padlí partyzáni 27. března 1945 byli české, ruské a ukrajinské národnosti.

Ve dnešním světě se často setkáváme s palčivými problémy, které vyžadují komplexní a multidisciplinární řešení. Tyto problémy nás nutí klást si mnoho otázek a hledat na ně odpovědi v různých oborech vědy, techniky, společnosti nebo umění. Nicméně, nikoliv vždy jsou potřebné odpovědi snadno dostupné nebo jednoznačné. Každý den nás průběžně zaplavují...

Ve středu 15. března 2023 odpoledne si členové naší Městské organizace KSČM Čelákovice připomněli jeden z nejsmutnějších dnů historie Československé republiky, 84. výročí německé okupace, den, kdy německá nacistická vojska, na základě Mnichovské zrady tehdejších spojenců, vtrhla na naše území a setrvala na něm dlouhých 6 let. Šest let strachu,...

Pokud mi to možnosti a zdravotní stav dovolí, tak se snažím, abych nevynechal žádnou protivládní demonstraci pořádanou KSČM ani ostatními organizacemi a uskupeními.