Středočeský kraj

Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát
Státní zámek Veltrusy
Státní zámek Veltrusy
Zámek Mělník
Zámek Mělník
Unesco - Kutná Hora
Unesco - Kutná Hora
Památník LIDICE
Památník LIDICE
Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn

Jsme jediným krajem, který nemá své vlastní krajské město, všechny krajské centrální úřady jsou rozmístněny v několika obvodech Hlavního města. Bývalé okresy, města a obce obepínají kruhový pás kolem Prahy. Rozloha správního obvodu je 1 101 447 ha s 1 135 72 obyvateli. V našem kraji je několik historických a kulturních památek mezi něž patří například Budeč nedaleko Zakolan, Karlštejn, Křivoklát, Veltrusy, Mělník, Kutná Hora, Lidice, ale i další památky. 

Část kraje zasahuje i do tzv. Sudet a to náš kraj poznamenalo zejména v době okupace před 2.světovou válkou. Mezi tyto oblasti patří i Neveklovsko, kde v té době bylo několik Koncentračních táborů, které se na sklonku války staly tábory smrti. Dalším mementem našeho kraje je obec Lidice, která byla za atentát na říšského protektora Heydricha dne 10. června 1942 vypálena, muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu do Německa. Tento den si každoročně připomínáme pietním aktem u památníku Lidických obětí a Lidických dětí. Nesmíme zapomenout ani na poslední dny války, která náš kraj zastihla u obce Slivice na Příbramsku. Zde Padly poslední výstřely druhé světové války v Evropě. I tady se pravidelně setkáváme u památníku připomínajícího ukončení této hrůzostrašné války. 

Krajská rada klubu českého pohraničí byla ustavena na Prvním ustavujícím sněmu v Praze dne 25.ledna 2005. Zde byly předány základní dokumenty klubu českého pohraničí, byla ustavena Krajská rada Středočeského kraje a do jejího čela byl zvolen Jiří Pokorný. Na sněm byli delegováni členové okresních klubů z Berouna, Kladna, Příbrami, Nymburka, Prahy-východ a z klubu ve Vrdech v okrese Kutná Hora.

V té době již byly ustaveny Kluby českého pohraničí a zvoleny okresní rady v devíti okresech našeho kraje. V roce 2009 byla obnovena činnost klubu českého pohraničí v okrese Rakovník, v roce 2014 v okrese Praha-západ, kde pracoval v minulosti klub, který byl ustaven jako jeden z prvních v našem kraji již v roce 1993 na základě Chomutovské výzvy. Klub ukončil svojí činnost v roce 1999, kdy zemřel předseda klubu.

Ve Středočeském kraji jsou ustanoveny kluby českého pohraničí ve všech dvanácti okresech, v jedenácti okresech působí okresní rady, klub ČP v Týnci n/Sázavou v okrese Benešov je součástí Pražské rady KČP, jelikož vznikl v roce 1997 a v této době nebyla ještě ustavena středočeská krajská rada. Tento klub zatím zůstává součástí Pražské rady KČP, protože je zde organizační tradice.

Při Okresních radách KČP Beroun, Kladno, Mělník a Příbram jsou ustaveny Sekce ochránců československých státních hranic (OČSH). Jako první pracovala tato sekce v okrese Kladno již v roce 1994, v roce 2008 přešla do působnosti OR KČP v Kladně.

Významným mezníkem pro Středočeskou krajskou radu KČP bylo jednání IV. Krajského sněmu 7. června 2014, kde byl dán souhlas rodinných příslušníků Jiřího Vrzala, aby Střč. KR KČP nesla název "Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala z.s.". Je to pro nás velká pocta, neboť jeho jméno a pevné vlastenecké postoje, nesmírná obětavost, zásadovost a osobní angažovanost se stávají pro naše členy, ale i pro naše spoluobčany příkladem.

V současné době má Středočeská krajská rada KČP čtyřista čtyřicet obětavých členů, kteří jsou ochotni pomoct tam, kde je to potřebné.

Posilou pro naší činnost je spolupráce s ostatními organizacemi a sdruženími , zejména s LKŽ, OS ČMS, ČSBS, ČSŽ, někde i s SDH a Veterány Policie ČR. Z politických stran a subjektů je velmi dobrá spolupráce s OV KSČM a Středočeským KV KSČM.

Středočeská Krajská rada KČP spolu s příslušnými okresními radami KČP a jejich členové se stali kolektivními členy Společnosti Ludvíka Svoboda z.s. a ve spolupráci s Pražskou radou KČP pomohli k ustavení Společnosti Ludvíka Svobody ve Středočeském kraji. Řada našich členů je členy Společnosti Česko-kubánského přátelství.

Na IX. Národním sněmu KČP v Olomouci 16. srpna 2014 bylo sedm členů Střč. KR KČP zvoleno za členy Národní rady KČP z.s. a do vedení Národní rady byli zvoleni tři členové.


Středočeský kraj - aktuality

Členové Klubu českého pohraničí z Berounska a Příbramska v čele se členem vedení Národní rady JUDr. Rudolfem Peltanem se zúčastnili Vzpomínkového pietního aktu věnovanému památce vlastence Františka Urbana, profesora berounské obchodní akademie. Akci uspořádal Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun ve spolupráci s železniční...

Dlouhou tradici mají každoroční setkání, která se odehrávají začátkem prázdnin na úpatí bájné hory Blaník. Letos se sešli komunisté, středočeští zastupitelé, členové Klubu českého pohraničí, Levicových klubů žen a jejich příznivci v sobotu 6. července. Hraničáře zastupovali předsedkyně Okresní rady KČP Benešov Eva Prchalová a člen Národní rady...

Cerhovice - Berounští hraničáři si v pátek 28. června připomněli 63. výročí úmrtí hraničáře Pepy Kaliny z Drozdova, který zahynul na následky zranění při plnění služebních povinností při ochraně čs. státních hranic.

Mezi našimi funkcionáři a členy se hovoří hodně o tom, jaký vztah má dnešní mládež k historii a tradicím naší země. Zdá se mi, že díky informovanosti ze strany sdělovacích prostředků a dalších médií mají jasnější představu o minulosti mladí lidé z Ruské federace. Myslím, že si podstatně víc váží svých předků, kteří se podíleli na osvobození Evropy...

Na návrh Středočeské krajské rady byl u příležitosti jeho životního jubilea 80. let udělen JUDr. Jiřímu Glosovi Národní radou KČP Vlastenecký Řád Klubu českého pohraničí a za jeho nesmazatelný přínos v práci Klubu českého pohraničí.

Členové Klubu českého pohraničí (Klubu) z okresu Benešov se sešli na svém druhém společném jednání přímo v okresním městě. Poprvé jednali v Týnci nad Sázavou. V úterý 11. června se o příjemnou atmosféru zasloužila kromě jiných organizátorek i předsedkyně OV KSČM Marie Krejčová, která poskytla prostory.

Někde jsem nedávno četl, že bychom mohli být ke svým bývalým krajanům trochu více velkorysí? Velkorysost je jistě na místě v případě rovnosti. Naše historická zkušenost však po celá staletí hovoří jednoznačně o tom, že je zapotřebí být obezřetný i v dnešní době, která prochází mnoha turbulencemi. Již slyším, že zase ty samozvané "vlastenecké" síly...