Středočeský kraj

Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát
Státní zámek Veltrusy
Státní zámek Veltrusy
Zámek Mělník
Zámek Mělník
Unesco - Kutná Hora
Unesco - Kutná Hora
Památník LIDICE
Památník LIDICE
Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn

Jsme jediným krajem, který nemá své vlastní krajské město, všechny krajské centrální úřady jsou rozmístněny v několika obvodech Hlavního města. Bývalé okresy, města a obce obepínají kruhový pás kolem Prahy. Rozloha správního obvodu je 1 101 447 ha s 1 135 72 obyvateli. V našem kraji je několik historických a kulturních památek mezi něž patří například Budeč nedaleko Zakolan, Karlštejn, Křivoklát, Veltrusy, Mělník, Kutná Hora, Lidice, ale i další památky. 

Část kraje zasahuje i do tzv. Sudet a to náš kraj poznamenalo zejména v době okupace před 2.světovou válkou. Mezi tyto oblasti patří i Neveklovsko, kde v té době bylo několik Koncentračních táborů, které se na sklonku války staly tábory smrti. Dalším mementem našeho kraje je obec Lidice, která byla za atentát na říšského protektora Heydricha dne 10. června 1942 vypálena, muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu do Německa. Tento den si každoročně připomínáme pietním aktem u památníku Lidických obětí a Lidických dětí. Nesmíme zapomenout ani na poslední dny války, která náš kraj zastihla u obce Slivice na Příbramsku. Zde Padly poslední výstřely druhé světové války v Evropě. I tady se pravidelně setkáváme u památníku připomínajícího ukončení této hrůzostrašné války. 

Krajská rada klubu českého pohraničí byla ustavena na Prvním ustavujícím sněmu v Praze dne 25.ledna 2005. Zde byly předány základní dokumenty klubu českého pohraničí, byla ustavena Krajská rada Středočeského kraje a do jejího čela byl zvolen Jiří Pokorný. Na sněm byli delegováni členové okresních klubů z Berouna, Kladna, Příbrami, Nymburka, Prahy-východ a z klubu ve Vrdech v okrese Kutná Hora.

V té době již byly ustaveny Kluby českého pohraničí a zvoleny okresní rady v devíti okresech našeho kraje. V roce 2009 byla obnovena činnost klubu českého pohraničí v okrese Rakovník, v roce 2014 v okrese Praha-západ, kde pracoval v minulosti klub, který byl ustaven jako jeden z prvních v našem kraji již v roce 1993 na základě Chomutovské výzvy. Klub ukončil svojí činnost v roce 1999, kdy zemřel předseda klubu.

Ve Středočeském kraji jsou ustanoveny kluby českého pohraničí ve všech dvanácti okresech, v jedenácti okresech působí okresní rady, klub ČP v Týnci n/Sázavou v okrese Benešov je součástí Pražské rady KČP, jelikož vznikl v roce 1997 a v této době nebyla ještě ustavena středočeská krajská rada. Tento klub zatím zůstává součástí Pražské rady KČP, protože je zde organizační tradice.

Při Okresních radách KČP Beroun, Kladno, Mělník a Příbram jsou ustaveny Sekce ochránců československých státních hranic (OČSH). Jako první pracovala tato sekce v okrese Kladno již v roce 1994, v roce 2008 přešla do působnosti OR KČP v Kladně.

Významným mezníkem pro Středočeskou krajskou radu KČP bylo jednání IV. Krajského sněmu 7. června 2014, kde byl dán souhlas rodinných příslušníků Jiřího Vrzala, aby Střč. KR KČP nesla název "Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala z.s.". Je to pro nás velká pocta, neboť jeho jméno a pevné vlastenecké postoje, nesmírná obětavost, zásadovost a osobní angažovanost se stávají pro naše členy, ale i pro naše spoluobčany příkladem.

V současné době má Středočeská krajská rada KČP čtyřista čtyřicet obětavých členů, kteří jsou ochotni pomoct tam, kde je to potřebné.

Posilou pro naší činnost je spolupráce s ostatními organizacemi a sdruženími , zejména s LKŽ, OS ČMS, ČSBS, ČSŽ, někde i s SDH a Veterány Policie ČR. Z politických stran a subjektů je velmi dobrá spolupráce s OV KSČM a Středočeským KV KSČM.

Středočeská Krajská rada KČP spolu s příslušnými okresními radami KČP a jejich členové se stali kolektivními členy Společnosti Ludvíka Svoboda z.s. a ve spolupráci s Pražskou radou KČP pomohli k ustavení Společnosti Ludvíka Svobody ve Středočeském kraji. Řada našich členů je členy Společnosti Česko-kubánského přátelství.

Na IX. Národním sněmu KČP v Olomouci 16. srpna 2014 bylo sedm členů Střč. KR KČP zvoleno za členy Národní rady KČP z.s. a do vedení Národní rady byli zvoleni tři členové.


Středočeský kraj - aktuality

Za jednu z velmi důležitých oblastí, kterým musí věnovat Klub českého pohraničí trvalou pozornost jsou dějiny. Právě proto se sešli v úterý 9. dubna v Praze historici z celé České republiky, aby se poradili, jak dál. Setkání zorganizovaly Klub společenských věd (KSV), Komunistická strana Čech a Moravy a Klub českého pohraničí ve spolupráci s...

Předmět: Výročí Pohraniční Stráže, tak si my, mazáci , vychutnejme alespoň písničku z vojny, která byla naší hymnou...

V květnových dnech se každoročně zúčastňujeme pietních akcí u pomníků, památníků, mauzoleí, na hřbitovech. Jsou to velká setkání na velkých místech. Ale po celé republice je rozeseto nesmírné množství malých pomníčků - v lesích, v polích, na loukách, mnohdy zapomenutých a při velkých oslavách opomíjených. Ale každý z těchto malých pomníčků v sobě...

Okresní rada Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav společně s OV KSČM si v pátek 22. března 2019 připomněly 118. výročí narození (23. března 1901) národního hrdiny Jana Švermy. Pietní akt s položením květin proběhl u rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. Všechny přítomné přivítal a krátce pohovořil JUDr. Stanislav Grospič.

Sádek - Vůbec poprvé se rozhodli oslavit MDŽ i v Sádku na Příbramsku. Na tuto událost nás pozvala předsedkyně Okresní rady Klubu českého pohraničí Václava Králová, která zde bydlí a která se významné podílela na organizaci. A spolu s dalšími ženami si daly záležet. Setkali jsme se s přátelským přijetím. Slavnostní úprava sálu, pestré občerstvení i...

K Mnichovu 1938, jeho příčinám a následkům již toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Skutečností je, že ony události zprvu popoháněly, později však přímo roztáčely kola nejstrašnější z válek všech dob. Podíváme-li se dnes na tuto dobu zpět, je nám jasné mnohé z té doby. Chápeme, jak se vyvíjela a působila v kontextu mocných tehdejšího světa. První...

Žebrák - Letos poprvé jsem měl tu čest se spolu s příbramskými a jineckými hraničáři zúčastnit tradičních oslav Mezinárodního dne žen. Proběhly v sobotu 2. března v kulturním domě v Žebráku. Na jejich uspořádání se opět podílely Levicový klub žen, Český svaz žen, Komunistická strana Čech a Moravy a Klub českého pohraničí Beroun. Akci moderoval...

Do patnácté hodiny zbývá ještě několik minut, když se do školní jídelny začínají scházet ženy ve slavnostní náladě. Některé byly doprovázeny svými muži. Všechny přišly oslavit svůj svátek Mezinárodní den žen. Slavnostní odpoledne pro ně připravily členky Levicového klubu žen Boženy Holečkové ve spolupráci s OV KSČM a OR KČP v Mladé Boleslavi.

V lidském životě s určitou pravidelností stále častěji nastává období a chvíle, kdy člověk je nucen více či méně přemýšlet o sobě samém a nad všemi podněty, které přicházejí. Ať už se jedná o záležitosti osobního rázu, či o záležitosti, které jsme donedávna považovali za uzavřené, neboť pro předcházející generace, měly vždy jen špatné a...