Středočeský kraj

MDŽ - 21

Vážené členky Klubu českého pohraničí, jeho sympatizantky, maminky, babičky a děvčata.

Vedení Středočeské KR KČP vám upřímně blahopřeje k letošnímu Mezinárodnímu dni žen. Protože se vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudou moci uskutečnit přátelská setkání s vámi, dovolte, abychom vám touto cestou alespoň symbolicky popřáli, a hlavně poděkovali za vše, co děláte nejen pro KČP, ale pro celou naši společnost tím, že se angažujete pro společnou věc, kterou je zabezpečování důstojnějšího života lidí. Zvláště srdečně a upřímně děkujeme těm, které v pozicích zdravotníků, dobrovolníků pomáháte čelit nebezpečnému virovému napadení lidí, pomáháte svým blízkým rodinným příslušníkům, sousedům a lidem, kteří mnohdy osamoceně musí snášet řeholi současného žití. Naše poděkování v neposlední řadě patří i manželkám našich funkcionářů KČP, kteří pracují pro zajištění úkolů spolku. I vám děkujeme za vaši podporu. Při příležitosti MDŽ si vzpomeňte i na ty členky a sympatizantky, které bohužel již nejsou mezi námi, a pracovaly obětavě pro nás všechny.

Přejeme vám dobré zdraví, odvahu dále se podílet na společném úsilí vedoucímu ke zlepšení života nás všech.

Vedení Stč. KR KČP František Kovář, předseda


Středočeská KR KČP má stále veřejnosti co sdělit a co nabídnout

Svojí činností a přesvědčením členů a sympatizantů ve všech 12 radách a klubech naplňujeme naše Prohlášení účastníků V. sněmu KČP ze dne 28. dubna 2018. Obrátili jsme se i na naše spoluobčany o jejich podporu v našem úsilí bránit historickou pravdu a československé tradice.

K 25. výročí založení Klubu českého pohraničí jako spolku byl vydán Almanach naší činnosti ve Středočeském kraji. Důstojně jsme se podíleli na připomenutí 75. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa Rudou armádou a dalšími spojeneckými armádami od fašistické poroby porážkou Německého fašismu v Evropě. Ne náhodou to byla Praha a Střední Čechy, kde byly svedeny poslední boje hrůzného období 1939-1945, na něž nelze zapomenout. Dokládá to např. i publikace OR KČP Praha východ "Jak přicházelo osvobození v souvislostech".

Nastupující nebezpečí falzifikace dějinných událostí v Evropě i u nás varuje, protože mění hodnoty, vyjádřené tézí "Vlastnosti jako čest a hrdost padlé vojáky provázely válečným peklem a my nikdy nesmíme zapomenout na jejich oběti". Ano, máme dobrou paměť a nezapomínáme se u jejich hrobů a památníků zastavit a s pokorou se poklonit a poděkovat. Na to je však nehorázné, když tuto tézi zneužívají a dnes "hlásají noví mladí" za vrahy, kteří - dle nich - "bojovali za svůj národ (německé Říše) až do konce"! Proč tehdy utíkali pod americkou ochranu?

Takové tendence zásadně odmítáme ve jménu statisíců našich československých obětí a desítek milionů z celého světa, zejména genocidy Slovanů a Židů, proti těmto "novým Mladým nacionalistům", pohrobkům německých obyvatel někdejšího československého pohraničí čili nacionalisté němečtí!

V naší činnosti nadále naplňujeme Brněnskou deklaraci z 27. srpna 2020 a nadále požadujeme od státních orgánů České republiky správně rozlišovat politickou Česko-německou deklaraci od platných zákonných norem ČR. Cílem je zamezit dalším mediálním lžím a nepravdám, včetně "nový" výklad a výuka dějepisu ve školách. K tomu nás zavazuje historie Neveklovska a vše kolem prostoru Brd jak před válkou, tak v nedávné minulosti a v současnosti.

V roce 2010 k 60. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic jsme z iniciativy OR Rakovník přijali výzvu k aktivitám v oblasti práce s mládeží (např. Partyzánský samopal atd.). Trvalou formou aktivity ji i dnes naplňují v Příbrami a ojediněle i Berounsko. Síly nám, bohužel, ubývají, a současné omezovací opatření k aktivitě nejsou vůbec vstřícná, i pro spolupráci se spolky, sdruženými ve Vlasteneckém fóru. KČP není spolkem především bývalých pohraničníků, ale i mnoha sympatizantů a vlastenců, chápajících problematiku československého pohraničí (byť Sudet zejména) od počátku a jako celku. Proto nemůžeme ani letos zapomenout připomínat 70. výročí přijetí zákona OSH. Nejen památníkem na Cínovci, ale i touto cestou chceme poděkovat všem, kteří naplňovali danou přísahu a plněním svých povinností při ochraně státní hranice pro občany Československa zabezpečovali mírové podmínky. Svět byl po válce rozdělen a ani po roce 1990 se výrazně nesjednotil. Historickou pravdu však je třeba i dnes hájit a mladým generacím správně předkládat.

Václav Kuchta, místopředseda Stč. KR KČP


Středočeský kraj - aktuality

Všechny pokusy v naší společnosti o vysvětlení postupného rozkladu českého státu v období epidemické krize nabírají na turbulenci. Téměř nic není pravda a téměř nic se za poslední období v Poslanecké sněmovně nepodařilo domluvit. Jsme tedy ve složité pasti, kdy poslanci všech politických seskupení v parlamentu jsou přesvědčeni o svém pravdivém...

Rok, co rok se začátkem ledna scházejí členové Středočeské krajské rady KČP a levicově smýšlející lidé u památníku Anny Kvašové u Mirošovic na Kutnohorsku v místě, kde byla 10. ledna 1952 zavražděna, aby si připomněli složitá léta naší historie. Přestože se toto letošní připomenutí uskutečnilo v komornějším provedení i navzdory současné epidemii...

Klub českého pohraničí patří k vlasteneckým organizacím, které věnují velkou pozornost obhajobě historické pravdy. Jako příležitost k realizaci tohoto cíle mohou být využita různá výročí a významné dny.

Nezapomínáme ani v dnešní hektické době. V úterý 10. listopadu 2020 jsme uctili památku národního hrdiny Jana Švermy. Když vstoupila před 76 lety druhá velká válka první poloviny 20. století do své předposlední fáze, vypuklo Slovenské národní povstání, v němž Jan Šverma zahynul.

Členové KČP okresu Beroun nezahálejí ani v době, kdy jsme nuceni dodržovat opatření vyhlášená řídícími orgány proti pandemii, která doposud trápí celý svět. Na počátku měsíce září jsme uskutečnili ji již 70. jubilejní setkání KČP, kterého se zúčastnila sice menší část našich členů, ale o to bylo srdečnější. Postupně, jak nabíhala další opatření...

Stojíme, jako Česká republika opět na jakési křižovatce? Mám za to, že více než kdy jindy! Boření a ničení všeho co známe a budování nových věcí, považuje dnes mnoho lidí za způsob, jak podpořit a dosáhnout většího pohodlí v životě. Všiml jsem si, že i v dnešní době pandemie onemocnění covid-19, nikoho nezajímá, co platí za pohodlí. A přitom je...

Zažila jsem I. republiku, kde byla spousta lidí bez práce a žila na hranici bídy. Zažila jsem II. světovou válku, obavy z fašistických okupantů, jejich vraždění a ponižování. Zažila jsem poválečné období, kdy jsme jako mladí chodili na brigády do zemědělství. Pomáhali jsme budovat naší krásnou zem, která po fašistické okupaci byla vydrancovaná, a z...

Připomenutí tragické smrti strážmistra Jaroslava Honzátka započalo v Čelákovicích rozléhající se státní hymnou "Kde domov můj".

V září oslavila 90. narozeniny členka KČP Beroun Miluška Krejčová, dlouholetá členka KSČM a KČP, příkladná vlastenka a obhájkyně historické pravdy, nesmiřitelná bojovnice proti překrucování dějin naší vlasti.