Středočeský kraj - aktuality

Okresní výroční sněm KČP v Mladé Boleslavi, který byl svolán předsedou okresní rady Františkem Kovářem, se uskutečnil 21. září 2020 v zasedací místnosti OV KSČM. Předseda přivítal členy i hosty, místopředsedu ÚV KSČM a poslance PČR Stanislava Grospiče, předsedu OV KSČM Josefa Dovolila a krajskou předsedkyni LKŽ Alenku Grospičovou.

Vlna změn se valí. Současný vývoj ukazuje, že západní Evropa opět uvolňuje mnohá stavidla. Je vidět, že další mnozí evropští politici, zejména ti z EU, dělají vše proto, aby následkem toho všeho vznikla Evropa nová. Z logiky současných událostí vyplývá, že ovšem jak kulturně, tak i ekonomicky odlišná. A tak doposud tradiční hodnoty a výdobytky...

V plánu akcí na rok 2020 měla naše organizace naplánován zájezd do památníku Ležáky a Pardubic, kde v roce 1942 Němci "vykonali" další "trest" za provedený atentát na R. Heydricha. Koronavirus a s ním spojená opatření a omezení způsobil několikaměsíční odklad zamýšlené akce. Nakonec ale bylo datum stanoveno, a tak jsme se jednoho zářijového dne...

Několik desítek lidí se v sobotu 22. srpna zúčastnilo pietního setkání k uctění tragické smrti mladšího strážmistra Pohraniční stráže útvaru Zhůří - Šumava, ke které došlo při ochraně státní hranice. Pieta proběhla v Mělníku u hrobu Jaroslava Hodbodě pod patronací OR KČP a KR KČP Středočeského kraje za účasti rodinných příslušníků.

Pocta hrdinům

18.08.2020

Dne 18. srpna uplynulo 77 roků ode dne, kdy podlehl nelítostnému boji s gestapáckou přesilou komunista Josef Molák. Ten se stal po rozbití II. Ilegálního vedení ÚV KSČ vedoucím III. Ilegálního vedení ÚV KSČ a svoji činnost řídil z domu 856/113 nacházejícího se na hlavní Plzeňské ulici v Berouně.

V sobotu 8. srpna t. r. uplynulo již 77 let od odvážného činu, kterým byla sabotáž vlastenců na železniční trati mezi Berounem a Srbskem, spáchaná proti nacistickému vojenskému vlaku, dopravujícímu vojenský materiál pro wermacht.

Okresní setkání Klubu českého pohraničí (KČP) Stanislava Konfroně Příbram bylo původně plánováno na březen. Sešlo se však kvůli epidemiologickým opatřením až v červenci.

Češi tolerují neonacismus a snižují podvědomí národa. Otázka historické příčinnosti a odpovědnosti je velmi složitá. Velký vliv na to má celkový úpadek Evropy. Tento stav zažíváme v každodenním dění, přestože si ho nejsme ochotni připustit. Čím déle si však budeme nalhávat, že se okolo nás nic neděje, tím hůře pro nás, naše děti a vnoučata. Hovořit...

V sobotu 4. července se zúčastnili členové Klubu českého pohraničí z jednotlivých okresů Středočeského kraje tradičního setkání po Velkým Blaníkem. Krásnou akci každoročně organizují komunisté z okresu Benešov. Oficiální program moderovala předsedkyně OV KSČM Marie Krejčová.

Obec Police v okrese Třebíč má 384 obyvatel a patří ke Vzorným obcím Vysočiny. Původ začal v roce 1020 a dlouhodobá historie má i své židovské období a dnes i obnovenou synagogu. Obec vlastní zámek, o který řádně pečuje, a sídlí zde i obecní úřad s výstavními prostory. Je zde muzeum RAF, jehož součástí je i expozice východních letců -...