Středočeský kraj


Aktuality - Středočeský kraj


Tvrdé poznání teprve dokáže otevřít oči i v otázce Mezinárodního dne žen v našich novodobých dějinách. Tento den, který se slaví 8. března, není jen příležitostí k blahopřání a obdarování žen, ale také k zamyšlení nad jejich postavením ve společnosti, nad jejich právy a svobodami, nad jejich úspěchy a výzvami. Mezinárodní den žen je také dnem boje...

Stará pravda říká, že světové dějiny se musí psát každých padesát let znovu. Evropa je jedna, ale rozličná a musí si zachovat svá specifika v jednotě. Evropa, nevyjímaje ani českou republiku, se potýká s mnoha výzvami, které ohrožují její stabilitu a prosperitu. Debaty jsou často založeny na zkreslených nebo zjednodušených příbězích, které...

To, že se na mnoha vesnicích a dokonce i ve městech dodržují dávné tradice nejrůznějších lidských radovánek, není vcelku nic zvláštního. Faktem je to, že se organizace jakékoliv akce musí ujmout parta nadšenců, kteří za pomoci příslušných obecních úřadů zorganizují pro občany tu, či onu záležitost.

Nejinak je tomu i v okrese Beroun ve Středočeském kraji, kde si lidé připomněli události, ke kterým došlo po nacistické okupaci naší vlasti po roce 1938. Více jak 156 pomníků, pomníčků, pamětních desek, se jmény popravených a umučených vlastenců, partyzánů armády SSSR i armád spojenců protihitlerovské koalice nám připomíná dobu, ve které jsme žili....

O situaci na Kubě besedovala, s veřejností v Mladé Boleslavi na tak zvaném úterním setkání dne 23.1. 2024, velvyslankyně Kubánské republiky v ČR Saylin Martínez Tarrio, kterou doprovázel manžel a překladatelka. Besedu připravila Společnost česko-kubánského přátelství v Mladé Boleslavi.

Žulový pomník v lese u silnice z Mirošovic do Smilovic v Ratajské oboře v Posázaví na Kutnohorsku je tichým svědkem tragédie, která se odehrála před 72 lety. Anna Kvašová, mladá a statečná žena, byla zavražděna za to, že se postavila za přeměnu zemědělství na našem poválečném venkově. Její smrt byla brutálním a zbabělým činem, který nemá žádné...

Ahoj všichni, kdo čtete tyto řádky. Vánoce jsou tu a já vím, že jste na ně stejně natěšení jako já. Vánoce jsou pro mě časem, kdy si odpočinu od všeho shonu a stresu, který nás provází celý rok. Vánoce jsou pro mě časem, kdy se setkávám s rodinou a přáteli, kteří mi jsou nejbližší. Vánoce jsou pro mě časem, kdy...

Obec Hvozdec na Berounsku již několik období vede jako starosta Zdeněk Mottl (KSČM). Je příznivcem šachu a akcí pro mládež. My ho známe jako aktivního člena Klubu českého pohraničí, a tak jsme nebyli překvapeni, že se po úspěšném jarním turnaji v královské hře rozhodl uspořádat ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Jince další. Tím byl v sobotu 25....

V sobotu 25. listopadu 2023, se jako již tradičně každý rok touto dobou, účastnila delegace Národní rady Klubu českého pohraničí pietní vzpomínky na armádního generála Ludvíka Svobodu, kterou pořádá jako hlavní pořadatel Společnost Ludvíka Svobody z.s. Akce se konala v Hroznatíně u příležitosti 128. výročí narozenin Ludvíka Svobody u pamětního...

V pátek 10. listopadu 2023 se uskutečnila vzpomínková slavnost u hrobky rodiny Švermových v Mnichově Hradišti, kde se připomnělo 79. výročí smrti národního hrdiny Jana Švermy, který padl na svazích hory Chabenec v Nízkých Tatrách (zemřel 10. listopadu 1944).