Středočeský kraj


Středočeský kraj - aktuality

Klub českého pohraničí patří k vlasteneckým organizacím, které věnují velkou pozornost obhajobě historické pravdy. Jako příležitost k realizaci tohoto cíle mohou být využita různá výročí a významné dny.

Nezapomínáme ani v dnešní hektické době. V úterý 10. listopadu 2020 jsme uctili památku národního hrdiny Jana Švermy. Když vstoupila před 76 lety druhá velká válka první poloviny 20. století do své předposlední fáze, vypuklo Slovenské národní povstání, v němž Jan Šverma zahynul.

Členové KČP okresu Beroun nezahálejí ani v době, kdy jsme nuceni dodržovat opatření vyhlášená řídícími orgány proti pandemii, která doposud trápí celý svět. Na počátku měsíce září jsme uskutečnili ji již 70. jubilejní setkání KČP, kterého se zúčastnila sice menší část našich členů, ale o to bylo srdečnější. Postupně, jak nabíhala další opatření...

Stojíme, jako Česká republika opět na jakési křižovatce? Mám za to, že více než kdy jindy! Boření a ničení všeho co známe a budování nových věcí, považuje dnes mnoho lidí za způsob, jak podpořit a dosáhnout většího pohodlí v životě. Všiml jsem si, že i v dnešní době pandemie onemocnění covid-19, nikoho nezajímá, co platí za pohodlí. A přitom je...

Zažila jsem I. republiku, kde byla spousta lidí bez práce a žila na hranici bídy. Zažila jsem II. světovou válku, obavy z fašistických okupantů, jejich vraždění a ponižování. Zažila jsem poválečné období, kdy jsme jako mladí chodili na brigády do zemědělství. Pomáhali jsme budovat naší krásnou zem, která po fašistické okupaci byla vydrancovaná, a z...

Připomenutí tragické smrti strážmistra Jaroslava Honzátka započalo v Čelákovicích rozléhající se státní hymnou "Kde domov můj".

V září oslavila 90. narozeniny členka KČP Beroun Miluška Krejčová, dlouholetá členka KSČM a KČP, příkladná vlastenka a obhájkyně historické pravdy, nesmiřitelná bojovnice proti překrucování dějin naší vlasti.

Okresní výroční sněm KČP v Mladé Boleslavi, který byl svolán předsedou okresní rady Františkem Kovářem, se uskutečnil 21. září 2020 v zasedací místnosti OV KSČM. Předseda přivítal členy i hosty, místopředsedu ÚV KSČM a poslance PČR Stanislava Grospiče, předsedu OV KSČM Josefa Dovolila a krajskou předsedkyni LKŽ Alenku Grospičovou.

Vlna změn se valí. Současný vývoj ukazuje, že západní Evropa opět uvolňuje mnohá stavidla. Je vidět, že další mnozí evropští politici, zejména ti z EU, dělají vše proto, aby následkem toho všeho vznikla Evropa nová. Z logiky současných událostí vyplývá, že ovšem jak kulturně, tak i ekonomicky odlišná. A tak doposud tradiční hodnoty a výdobytky...