Středočeský kraj

Aktuality - Středočeský kraj


Letošní setkání pod bájnou horou Blaník, na němž se tradičně významně podílí i Klub českého pohraničí, bylo zároveň zahájením volební kampaně uskupení STAČILO! pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje.

Členové Klubu českého pohraničí - sekce OSH si dne 1. července připomněli ukončení životní cesty bývalého pohraničníka Pepy Kaliny, rodáka z obce Drozdov na Hořovicku, který zahynul před 68 lety při výkonu služebních povinnosti OSH u tehdejší 5. bPS. U rodinného hrobu se jeho památce přišli poklonit i přátelé, kteří si Pepu pamatovali jako...

Naši cestu jsme zahájili 30. března v Hořovicích pod Brdy, kde jsme uctili památku vojáků Rudé armády, kteří byli převezeni do budovy místního lazaretu k doléčení válečných ran, utrpěných v boji s nacisty. Na místním hřbitově je hromadný hrob třiceti vojáků. Spolu s nimi na samostatném místě má hrob starší poručík Rudé armády Rudnik Roman, velitel...

Každoročně probíhají 9. května vzpomínkové akce na památných místech v katastru městyse Jince. I letos proběhly v den, kdy celá naše část společnosti znalá našich dějin slaví příjezd Rudé armády Sovětského svazu, osvobození Prahy a konec války pro většinu obyvatel Československa.

Tvrdé poznání teprve dokáže otevřít oči i v otázce Mezinárodního dne žen v našich novodobých dějinách. Tento den, který se slaví 8. března, není jen příležitostí k blahopřání a obdarování žen, ale také k zamyšlení nad jejich postavením ve společnosti, nad jejich právy a svobodami, nad jejich úspěchy a výzvami. Mezinárodní den žen je také dnem boje...

Stará pravda říká, že světové dějiny se musí psát každých padesát let znovu. Evropa je jedna, ale rozličná a musí si zachovat svá specifika v jednotě. Evropa, nevyjímaje ani českou republiku, se potýká s mnoha výzvami, které ohrožují její stabilitu a prosperitu. Debaty jsou často založeny na zkreslených nebo zjednodušených příbězích, které...

To, že se na mnoha vesnicích a dokonce i ve městech dodržují dávné tradice nejrůznějších lidských radovánek, není vcelku nic zvláštního. Faktem je to, že se organizace jakékoliv akce musí ujmout parta nadšenců, kteří za pomoci příslušných obecních úřadů zorganizují pro občany tu, či onu záležitost.

Nejinak je tomu i v okrese Beroun ve Středočeském kraji, kde si lidé připomněli události, ke kterým došlo po nacistické okupaci naší vlasti po roce 1938. Více jak 156 pomníků, pomníčků, pamětních desek, se jmény popravených a umučených vlastenců, partyzánů armády SSSR i armád spojenců protihitlerovské koalice nám připomíná dobu, ve které jsme žili....

O situaci na Kubě besedovala, s veřejností v Mladé Boleslavi na tak zvaném úterním setkání dne 23.1. 2024, velvyslankyně Kubánské republiky v ČR Saylin Martínez Tarrio, kterou doprovázel manžel a překladatelka. Besedu připravila Společnost česko-kubánského přátelství v Mladé Boleslavi.