Středočeský kraj

Aktuality - Středočeský kraj

Dne 7. září 2021 se sešli na Okresním sněmu členové KČP a OSH Kladno v příjemném prostředí restaurace Pod červeným bukem v Kladně. Předseda okresní rady přivítal přítomné a vzácné hosty, předsedu KR KČP Františka Kováře a kamaráda, předsedu OR KČP v Berouně Jiřího Pokorného. Slavnostně bylo příteli Jaroslavu Frolíkovi předáno Čestné uznání NR KČP....

V úterý 17. srpna v Praze proběhlo v Praze zasedání Středočeské krajské rady KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala. V úvodu setkání proběhla beseda s místopředsedou ÚV KSČM Milanem Krajčou. Ten z titulu své funkce zodpovídá mimo jiné i za spolupráci se společenskými organizacemi a spolky, tedy i s Klubem českého pohraničí. Informoval o situaci ve straně a v...

Členové vlasteneckých spolků okresu Beroun uctili ve středu 18. srpna památku Josefa Moláka, člena vedení III. ilegálního odboje ÚV KSČ v období bojů proti fašismu, který byl zavražděn nacisty při zatýkání 18. srpna 1943.

Sobotní dopoledne, 3. července 2021, se již tradičně stal dnem setkání mnoha levicově smýšlejících lidí. Předešlý noční déšť spláchl mnohé, ale čerstvě vanoucí větřík navozoval příjemnou atmosféru všem příchozím. Členové Klubu českého pohraničí ze Středočeského kraje přijeli na akci, kterou pod Velkým Blaníkem připravili komunisté z okresu Benešov....

Každoročně začátkem prázdnin probíhá na hřbitově v Cerhovicích na Berounsku pietní vzpomínka na pohraničníka Pepu Kalinu. V letošním roce se účastníci sešli u jeho hrobu ve čtvrtek 1. července. Krátkou životní cestu kamaráda vylíčil ve svém vystoupení ten nejpovolanější - předseda Okresní rady Klubu českého pohraničí Beroun Jiří Pokorný. Pepa...

Na počest 70 výročí vydání zákona o ochraně Státní hranice Československa svolala OR KČP v Mladé Boleslavi, v čele s předsedou Františkem Kovářem, 28. června 2021 slavnostní sněm. Předseda přivítal členy a hosty, poslance PČR Stanislava Grospiče a předsedkyni Krajského výboru LKŽ Alenu Grospičovou. Podal informaci o práci Středočeské krajské rady...

Bez jakékoliv pozornosti napříč celou mediální sférou se v neděli 27. června uskutečnilo na Cínovci setkání u památníku ochránců státních hranic. Akce se konala proto, aby bylo připomenuto 80 let od napadení Sovětského svazu nacistickým Německem. 22. červen 1941. Tento den není jen dnem napadení Sovětského svazu, ale současně připomínkou začátku...

Dne 19. června 2021 se uskutečnilo již 8. setkání ochránců státních hranic u příležitosti 70. výročí přijetí Zákona č. 69/1951 Sb. O ochraně československých státních hranic. Setkání uspořádal Klub českého pohraničí s jednotlivými sekcemi OSH. Přítomní delegáti si připomněli poslání vzniku a to, že Pohraniční stráž byla pověřena nelehkým úkolem v...