ŠPIČKA Jan

* 29. 03. 1930 – † 17. 02. 2014
* 29. 03. 1930 – † 17. 02. 2014

Bývalý příslušník pohraniční stráže přítel Jan Špička, vyrůstal ve městě Jemnice. Po studiích na základní a střední škole nastoupil vojenskou základní službu dne 10. dubna 1951, k 10. b PS Volary.

Po vykonání základního výcviku byl zařazen jako provianťák na rotu PS Celnice, 3. pr PS Horní Planá, 10. b PS Volary.

Na této rotě strávil, jako provianťák jen několik měsíců. Vzhledem k tomu, že nebyla tato funkce obsazena vojákem z povolání na 3. pr PS Horní Planá, byl přeřazen právě na tento pohraniční prapor v Horní Plané a po celý zbytek vojenské základní služby vykonával tuto funkci, kdy se podílel na zásobování proviantem podřízených pohraničních rot. Do civilu odešel 31. ledna 1954, v hodnosti četaře a vrátil se do rodné Jemnice. Pohraniční stráži zůstal věrný po celý zbytek jeho života. Působil v Jemnici v řadě zaměstnání. Největší úspěchy zaznamenal ve své pracovní činnosti jako zakladatel závodu na výrobu čaje v Jemči Jemnice. Zde působil jako generální ředitel. Za svou dlouholetou činnost byl vyznamenán řadou státních a rezortních vyznamenání.

V červnu 2000, se stal zakládajícím členem Klubu českého pohraničí Jemnice, kde působil jako člen výboru. Po celou dobu působení u KČP Jemnice, byl aktivním členem, nehleděl na svůj čas. Pro KČP Jemnice pracoval do posledního dne svého života, kdy při návratu domů z jednání KČP uklouzl na zledovatělém chodníků, způsobil si vážné zranění, kterému po několika dnech podlehl.

Za jeho celoživotní záslužnou činnost byl navržen a uveden do Síně slávy KČP dne 6. srpna 2019

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!