Kalendář akcí aktuálně


11. června 2019

Národní rada
Klub českého pohraničí
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

P O Z V Á N K A

Na 12. zasedání vedení Národní rady KČP, které se bude konat dne 11. června 2019 od 10,00 hodin v zasedací místnosti č. 151, 3. patro budovy ÚV KSČM podle dispozic.

Jednání bude řídit členka vedení NR Jana Kozáková

Ověření zápisu z 11. Zasedání vedení NR Jiří Chmelarčík

Návrh programu zasedání:

Prezentace

 • Zahájení zasedání - blahopřání jubilantům - G. Janáček, A. Valentová
 • Projednání a schválení návrhu programu zasedání - G. Janáček
 • Ověření zápisu z 11. Zasedání vedení NR - J. Chmelarčík
 • Hospodaření NR od posledního zasedání - V. Kuchta
 • Projednání a schválení návrhů na klubová ocenění - R. Peltan
 • Projednání návrhů KR na volbu 1. Místopředsedy NR - G. Janáček
 • Projednání a schválení závěrů dokumentů předložených šéfredaktorem M. Havlíčkem - G. Janáček
 • Projednání a schválení mimořádného příspěvku na doplnění památníku na Cínovci - G. Janáček, J. Dlouhý

Různé:

 • Informace o akci Jihočeské KR - Slovensko - J. Kozáková
 • Řešení kalendářů 2019
 • Akce KR: Krásná u Aše - 22.6., Trocnov - 13.7., Chodová Planá - 24. 8.
 • Odsouhlasení vytvoření pozvánek na Varín v české a slovenské mutaci.

Upozornění: od 9,00 hodin jednání vedení NR v kanceláři NR.

Prosím o důsledné prostudování návrhů M. Havlíčka

Předseda NR KČP

JUDr. Gustav Janáček v. r.


6. července 2019


8. června 2019

8. června 2019 od 9 hodin tradiční setkání bývalých Pohraničníků a jejich přátel v LESNÉ u Tachova. Těšíme se zejména na pamětníky z rPS- Vašíček, Stoupa, Jedlina a praporu z Lesné. Určitě na nás nezapomenou přátelé z velitelství bPS z Plané. 


11. června 2019

11. června 2019 - 12. zasedání V NR - zasedací místnost - č. 116 II. patro od 10.00 hod. 


13. června 2019

Jihočeská KR KČP připravuje netkáni hraničářů v Trocnově


22. června 2019

v Krásné u Aše se uskuteční  v sokolovně tradiční setkání BÝVALÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 5.bPS CHEB z řad vojáků, příslušníků SNB a jejich přátel.


22. června 2019


9. července 2019

9. července 2019 - 13. zasedání V NR - zasedací místnost - č. 151 III. patro od 10.00 hod.


12. července 2019


13. července 2019


24. srpna 2019 

Okresní rada Klubu českého pohraničí v Chomutově pořádá v sobotu 24. srpna 2019 v 15°° hodin v obci České Hamry pořádá Vzpomínkové shromáždění u pomníčku pohraničníka Jaroslava Soukupa.


24. srpna 2019 


7. září 2019

Jihočeská KR KČP připravuje Volarské setkání


14. září 2019


20. září 2019

Jihočeská KR KČP připravuje setkání na Peršláku v 15.00 hod.


21. září 2019

Jihočeská KR KČP připravuje V. Eller - Šumavské Hoštice


28. září 2019

Jihočeská KR KČP připravuje setkání u pomníku Adama Russo