Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.

Smutná zprávaJihočeský kraj - aktuality

Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím Okresní rady KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše uspořádal dne 9. května 2021 oslavu Dne vítězství v jihočeském Táboře, na symbolickém, důstojném místě v centru města přímo u Sochy rudoarmějce na náměstí T.G.M a poblíž Třídy 9. května. V Táboře není pro tuto oslavu důstojnějšího a...

Ve dnech 23.-25.7. 2020 se uskutečnil tradiční sraz veteránů pohraniční roty Rybník (Berstein) v restauračním zařízení obce Rybník. Sešlo se na něm přibližně 25 bývalých pohraničníků. Hostem byl přítomen také Václav Jílek, předseda OR KČP v Domažlicích. Při vzpomínání na strávené roky náročné služby a příjemného prostředí restaurace, včetně...

Druhou červencovou sobotu (11.7.) se konalo již tradiční setkání a oslava s názvem "Den jihočeských hraničářů", které uspořádala Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova s Oblastní radou KČP Novohradsko, Adama Ruso. Tato oslava se konala u příležitosti 69. výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice dne 11.června 1951...

TROCNOV 2020

14.07.2020

Tradiční setkání jihočeských hraničářů u příležitosti Dne pohraniční stráže

Klub českého pohraničí, poprvé od založení místního klubu na Táborsku (21.3. 2014), účastnil se tradičního setkání na Pintovce v Táboře. První část setkání jsme my, členové klubu, nazvali tryznou za upáleného Mistra Jana Husa. V našem pojetí nikdy nešlo a nepůjde o slavnost. My nikdy nebudeme slavit upálení našeho Mistra Jana Husa. My si budeme...

Výzva KSČM

06.07.2020

vážené přítelkyně a vážení přátelé, Táborští vlastenci,

Postupně dochází k rozvolňování protiepidemiologických opatření a tak se rozbíhá i naše práce na veřejnosti. Táborský klub se původně měl scházet na jarní členské schůzi už na počátku dubna a připravit se tak na náročné úkoly práce s veřejností, zejména s důstojným průběhem oslav 75. výročí vítězství nad hitlerovským Německem, osvobození naší...

Oblastní rada Klubu českého pohraničí Novohradsko, čestného jména Adama Ruso připravila setkání přátel a bývalých pohraničníků u pomníku vojína Adama Ruso. Bylo to již 68.výročí této tragické události. Na místě pomníku byl 30. září 1951 při střetnutí pohraniční hlídky s narušiteli státní hranice zastřelen. Sloužil vlasti u jednotky Pohraniční...