Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.

POZVÁNKA NA DEN EDVARDA BENEŠE
28. května 2019

Dobrý den,

vážení přátelé,

v souladu s rozhodnutím Jihočeské krajské a Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše Vás zveme na jihočeský klubový Den Edvarda Beneše, který se uskuteční v úterý 28.května 2019 od 11,00 hod. v Sezimově Ústí, v prostorách parku Památníku Edvarda Beneše, před hrobkou manželů Hany a Edvarda Benešových. Slavnostní ceremoniál proběhne v režii Úřadu vlády ČR za řízení ceremoniáře Hradní stráže prezidenta ČR. Má charakter pietního aktu při příležitosti 135. narozenin pana prezidenta a podílí se na něm město Sezimovo Ústí společně se Společností Edvarda Beneše. Předpokládá se vystoupení dvou významných hostů z nejvyšších politických kruhů ČR. Za náš klub nebude nikdo pronášet projev a ani pozdrav. Účastnit se budeme pouze kladení věnců a kytic společně s jinými pozvanými činiteli.
Jednotlivé kluby mít sebou klubové prapory. Dostavit se pouze v společenském oblečení, tmavé obleky, bílé košile, kravaty nebo motýlek, ženy v kostýmech. Klubové odznaky sebou. Je nepřípustné přijít v džínách, bundě či v krátké košili!
Sraz účastníků klubu a námi pozvaných hostů před Památníkem Edvarda Beneše v 10,30 hod.

Těšíme se na shledání v Sezimově Ústí.

Přeji báječné jaro

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše

telefon: 731 456 602


Jihočeský kraj - aktuality

Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, budovatele Československa, rozhodla zařadit oslavy Dne vítězství v partyzánské obci Mnich v letošním roce do svého plánu práce.

Vážení čtenáři, Okresní rada KČP Táborsko, Dr.Edvarda Beneše nesmýšlí jen v mezích našeho okresu či kraje. Všímá si všeho co souvisí s plněním našich stanov a programu klubu. Naši kluboví přátelé nás několikrát upozorňovali na nedostatečnou péči o Památník Leskovice. Není tak daleko od našeho okresu a tak jsme na něm několikrát provedli prohlídku...

Lejčkov 2019, pietní akt provedený 4. května 2019 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal opakovaně politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Našemu pozvání vyhověl s. JUDr....

V pátek 21.září 2018 jsme se opět, jako každoročně, sešli na Peršláku, abychom si připoměli osudové události podzimu roku 1938. Letos je to již 80. let, kdy byl prezident ČSR E.Beneš nucen vyhlásit mobilizaci a naše hranice byly zajištěny československou armádou. Bohužel ne na dlouho, protože na základě zrady západních mocností(našich spojenců),...

Byl krásný podzimní den 28. září 2018, Den české státnosti. V tento významný státní svátek jsme v našem okrese Tábor napomohli v přijetí německých přátel z města Suhl, spolkové země Durynsko. Vedení Okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše pomohlo soudruhům z OV KSČM České Budějovice a členům KČP z Českých Budějovic důstojně zajistit jednodenní...

Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky druhý klubový Den Edvarda Beneše opět součástí pietního aktu, prováděného ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a...

Lejčkov 2018, pietní akt provedený 5. května 2018 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem, připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal podruhé politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Letos jsme prvně pozvali na pietní...

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, občanky a občané, tento týden ve středu 21.3.2018 tomu budou čtyři roky, kdy jsme v Táboře a na Táborsku zakládali okresní organizaci KČP. Bylo nás tenkrát 9 zakládajících členů klubu. Od počátku jsme ji chápali jako spolčení skutečných, opravdových, přesvědčených vlastenců z Táborska. První okresní sněm jsme...