Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

Kromě standardního programu podzimní členské schůze (zpráva o činnosti, zprávy o hospodaření, projednání a schválení rozpočtu a plánu klubu na rok 2024, projednání a schválení usnesení atp.) bylo zásadním projednání výsledků činnosti Sekce strážců míru a stavu mírového hnutí v ČR. V referátu přítele Mgr. Marka Adama, vedoucího Sekce strážců...

V souladu s plánem Okresní rady Klubu českého pohraničí (KČP) Táborsko, Dr. Edvarda Beneše na rok 2023, byla bez narušení a důstojným způsobem uskutečněna oslava 105. výročí vzniku Československé republiky. Proběhla v sobotu 28. října 2023 od 10 hodin ve městě Veselí nad Lužnicí, u sochy TGM před kulturním domem. Program oslavy byl rozdělen na dvě...

Jistota domova

29.09.2023

V životě lidském najdeme jen velmi málo jistot. Vlastně jen dvě. Jednou je mateřská láska a druhou je smrt. Z té první jsme se narodili a k té druhé celý život směřujeme. I ta smrt nás vlastně vrací k tomu zrození. Ze země člověk vzešel a v zemi bude jeho tělo pochováno.

Dovolil jsem si citaci jednoho rčení, protože se v tomto případě skutečně jedná o návraty, nikoliv holubů, ale lidí, kteří se v minulosti podíleli – nejen - na ochraně státních hranic suverénního státu – Československa.

Klub českého pohraničí byl táborskou Sekcí strážců míru společně se sympatizanty od Tábora vlastenců účasten na pietě u příležitosti 75. výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše. Pietu pořádal v pátek dne 1. září 2023 od 11 hodin Městský úřad Sezimovo Ústí za účasti delegací Kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Hudby hradní stráže, Úřadu...