Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

Členové Klubu českého pohraničí Táborsko byli městem Tábor a vojenskou posádkou Tábor pozvání na slavnostní položení věnců při příležitosti 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Akce pořádaná městem a místní vojenskou posádkou se uskutečnila 28. října 2021 od 10 hodin u pomníku Národního osvobození na náměstí Františka Křižíka....

Důstojné připomenutí 70-ti let od zastřelení voj. Adama RUSO, který položil život při ochraně hranic Československé republiky. Dne 30.9.1951 při výkonu služby asi 100 m od HM v/55 byl zákeřně zastřelen při zásahu proti agentům cizích rozvědek. Veteráni PS, členové KČP a vlastenci nikdy nezapomenou na hrdinský čin tohoto mladého vlastence.

Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše připravila letošní oslavu 137. narozenin velkého syna českého národa tradičním pietním aktem. Pietní akt se uskutečnil v souladu s plánem práce klubové okresní rady 28.května 2021 od 11:00 hodin v prostoru Památníku Edvarda Beneše u hrobky manželů Hany a Edvarda...

Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše systematicky usiluje o utváření, udržení a posilování jednoty vlasteneckých sil v Táboře a na Táborsku. Výkonný výbor okresní rady je přesvědčen o správnosti tohoto postupu, který je plně v souladu s dikcí Stanov Klubu českého pohraničí hlava I. ZÁKLADNÍ...

Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím Okresní rady KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše uspořádal dne 9. května 2021 oslavu Dne vítězství v jihočeském Táboře, na symbolickém, důstojném místě v centru města přímo u Sochy rudoarmějce na náměstí T.G.M a poblíž Třídy 9. května. V Táboře není pro tuto oslavu důstojnějšího a...