JAN PEHE ODEŠEL DO VLASTENECKÉHO NEBE

Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova s hlubokou lítostí oznamuje všem členům klubu a přátelům, že nás v pátek 5.4. 2024 opustil dlouholetý první místopředseda Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko. Byl zakládajícím členem klubu na Táborsku a svou vlasteneckou prací se zařadil mezi zasloužené členy klubu. Za obětavou práci v rozvoji klubu vlastenců v Soběslavi a na Táborsku byl Národní radou KČP oceněn Vlasteneckým řádem. Byl obětavým a příkladným členem spolku a vlastencem celým svým srdcem až do posledních chvil svého života.

Klub českého pohraničí a spolu s ním všechny vlastenecké organizace v něm ztrácejí velkého bojovníka za historickou pravdu, objektivního propagátora odhodlaných obránců vlasti a strážců jejich jižních hranic v době po Mnichovské kapitulaci a neúnavného propagátora státotvorných myšlenek KČP.

Čest jeho památce

Jana Kozáková
předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova 


MIROSLAV KRÁL ODEŠEL DO VLASTENECKÉHO NEBE

Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova s hlubokou lítostí oznamuje všem členům klubu a přátelům, že nás v pátek 15.3. 2024 opustil dlouholetý předseda Městské rady KČP Třeboň, který se zařadil mezi zasloužené členy klubu. Klub v Třeboni vedl od roku 2006. Byl aktivním členem a vlastencem celým svým srdcem až do posledních chvil svého života. Byl také velmi aktivním dopisovatelem klubového zpravodaje Hraničář a nezištným fotografem všech hlavních akcí klubu na jihu Čech.

Klub českého pohraničí a spolu s ním všechny vlastenecké organizace v něm ztrácejí velkého bojovníka za historickou pravdu, objektivního propagátora odhodlaných obránců vlasti a strážců jejich jižních hranic v době po Mnichovské kapitulaci a neúnavného propagátora státotvorných myšlenek KČP. Čest jeho památce !

Jana Kozáková
předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP
Jana Žižky z TrocnovaJihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

Vzhledem k pokračujícímu ozbrojenému konfliktu na východě Evropy, který byl a stále je svým vývojem nepředvídatelným, vyznačuje se narůstající eskalací, do které jsou zapojeny dvě jaderné supervelmoci, RF a USA, a také dvě evropské jaderné velmoci, Francie a Velká Británie, rozhodla Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, připravit a...

10 let od založení Klubu českého pohraničí na Táborsku bylo dobrým důvodem k uskutečnění jubilejní členské schůze a k jejímu slavnostnímu charakteru. Připravována a uskutečněna byla dle plánu klubu na rok 2024 coby čtvrtá členská schůze od II. Okresního sněmu. Proběhla v pátek 22. března 2024 na více než symbolickém místě ve městě Sezimovo Ústí v...

Nádherný den, dámy, mějte,
od rána do večera si ho užívejte,
věřte, že máte rozhodně co slavit,
svět bez vás si neumíme představit!

17. února 2024 uskutečnil Národně sociální klub s podporou Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí s dalšími partnery podporující volební koalici STAČILO!, 25. Tradiční výstup na Kleť.

V sobotu 17. února 2024 jsem se zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kterou pořádal spolek Přátelé Srbů na Kosovu. Mezi účastníky Demonstrace za navrácení Kosova Srbsku nechyběl ani poslanec Jaroslav Foldyna či právník Norbert Naxera. Dále zde hovořila paní Eva Novotná, jež zastupovala iniciativu NE-ZÁKLADNÁM. A v neposlední řadě...

S přihlédnutím k eskalaci ozbrojeného konfliktu na bývalé sovětské Ukrajině, s ní související přibližování vojsk a vojenské infrastruktury NATO k hranicím Ruské federace, Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, v souladu se závěry XI. Národního sněmu KČP a podzimní členské schůze, rozhodla vystupňovat mírové aktivity klubu v Táboře a vůbec...