Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

TRYZNA za Mistra Jana HUSA a politické shromáždění občanů

Trocnov 2022

10.07.2022

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH HRANIČÁŘŮ V TROCNOVĚ

Za Klub českého pohraničí 23.6.2022 v duchu našeho hesla "Vlastenecké síly společně" jsme s Mgr. Markem Adamem, 1.místopředsedou ANS a mjr.ČSLA vv. Ing.Zdeňkem Navrátilem od Táborských vlastenců, položili květiny a zapálili svíčku k táborskému pomníku osvoboditelům - k Rudoarmějci na nám.TGM a připomněli si včerejší výročí napadení Sovětského svazu...

14.června 2022 od 10h jsme se s přáteli Milanem Kramářem a Lubošem Bártů zůčastnili pietní vzpomínkové akce k 80. výročí heydrichiády na táborském popravišti, pořádané Městem Tábor a příslušníky vojenské posádky Tábor.

Při příležitosti 77. výročí tragédie v obci Lejčkov na Táborsku byl uskutečněn společný pietní akt v působnosti Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše a OV KSČM v Táboře. Připomínám nezasvěceným, že v odpoledních hodinách 9. května 1945 v této obci a jejím okolí bylo ustupující německou armádou a vojsky sil...