Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

Ve dnech 19. – 22.5.2023 se, po tříleté přestávce, uskutečnil autobusový výlet Jihočeských hraničářů – tématický zájezd - k našim přátelům a kamarádům na Východní Slovensko. Hlavním posláním byly pietní vzpomínky na oběti druhé světové války, partyzány, na padlé ve Slovenském národním povstání, na poslední oběti - zavražděné civilisty a příslušníky...

Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, budovatele Československa, rozhodla zařadit v letošním roce pietní akt v partyzánské obci Mnich do svého plánu práce, a vyhověla tak požadavku nových členů klubu z Tábora, kteří se slavností osvobození v obci Mnich nikdy neúčastnili.

Klub českého pohraničí v působnosti Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, uspořádal 11.3. 2023 v obci Radenín na Táborsku pietní akt k uctění památky strážmistra SNB Josefa Pekaře, rodáka z Radenína. Našemu pozvání vyhověl pan Ing. Jan Fišer, starosta obce Radenín. Předal naši pozvánku pozůstalým a tak se aktu účastnila paní Semanová z...

Kromě standardního programu podzimní členské schůze (zpráva o činnosti, zprávy o hospodaření, projednání a schválení rozpočtu a plánu klubu na rok 2023, projednání a schválení usnesení atp.) bylo zásadním projednání a podrobení tvrdé kritice činnosti vlády ČR v oblasti zahraniční politiky a současně kritika neutěšeného stavu mírového hnutí u nás...

SLAVNOSTNÍ VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
v Táboře 28. října 2022
při příležitosti 104. výročí vzniku Československa