Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

V neděli 7.7. 2024 zástupci Klubu českého pohraničí Rudouše Kočího Volary si připomněli významné 73. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně státních hranic a s tím spojený Den Pohraniční stráže. Pietní vzpomínkou u předem upravených pomníčků ml. stržm. Rudouše Kočího, který byl zastřelen při střetnutí s narušiteli státní hranice v roce 1949...

Klub českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše za účasti partnerských spolků KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, ČSBS, MY, LIDÉ!, a za podpory dvou politických stran, KSČM a ČSNS, uskutečnil tradiční pietní veřejné shromáždění s kladením kytic a věnců k připomenutí si mčednické smrti Mistra Jana Husa před 609 léty. Shromáždění občanů moderoval...

V husitském Táboře, městě s duchovní tradicí českého národa, si v sobotu 22. 6. 2024 mírové, vlastenecké a levicové síly připomněly napadení SSSR nacistickým Německem. Veřejné shromáždění připravil spolek My, lidé! Na základě upřesnění přítele Zdeňka Trippé od KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko byl původní termín z desáté hodiny dopoledne přesunut na...

Ten příběh se začal už dříve a vyvrcholil návštěvou Vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí.

Klub českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí připravuje na 16. června 2024 na 11 hodinu uskutečnění pietního aktu na památku majora PS Jiřího Sklenáře. mjr. PS Jiří Sklenář, dne 28.5. 1979 při plnění povinností v bojové službě na státní hranici, podlehl nenadálému úmrtí na srdeční infarkt, a na místě, kde nyní stojí jeho pomník,...

V Sezimově Ústí připomněli členové Klubu českého pohraničí a vlastenci z jihu Čech 140. narozeniny prezidenta Dr. Edvarda Beneše, budovatele Československa. Byl vyzvednut státnický odkaz pana prezidenta a jeho humanistický, mírotvorný přístup k tehdejší československé politice a jeho mezinárodně politický přesah předválečné doby.

Každoročně probíhají 8. nebo 9. května vzpomínkové akce na památných místech jihočeského města Soběslav. Také letos 8. května na státní svátek, proběhly o den dříve, kdy celá naše vzdělaná část společnosti, znalá našich objektivních dějin, slaví příjezd Rudé armády Sovětského svazu, osvobození Prahy a konec války pro většinu obyvatel Československa...

Letošní oslava Dne vítězství v Táboře byla vzhledem k tragickým událostem na bratrské slovanské Ukrajině opět provedena v omezeném rozsahu, přesto důstojně. Oslavu svolal coby pořadatel a připravil Klub českého pohraničí v působnosti Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, společně s OV KSČM Tábor a...