Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.


Jihočeský kraj - aktuality

Oblastní rada Klubu českého pohraničí Novohradsko, čestného jména Adama Ruso připravila setkání přátel a bývalých pohraničníků u pomníku vojína Adama Ruso. Bylo to již 68.výročí této tragické události. Na místě pomníku byl 30. září 1951 při střetnutí pohraniční hlídky s narušiteli státní hranice zastřelen. Sloužil vlasti u jednotky Pohraniční...

Vzpomínkovou akci u příležitosti 81. výročí podepsání mnichovské dohody a obsazení našeho pohraničí uspořádala dne 20. září 2019 již tradičně Městská organizace Klubu českého pohraničí Nová Bystřice spolu s OV KSČM Jindřichův Hradec. Společně si připomněli výročí roku 1938, kdy Němci obsadili naše pohraničí na základě mnichovské dohody západními...

Druhou červencovou sobotu se konalo již tradičně setkání s názvem Den Jihočeských hraničářů, které uspořádala Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova s Oblastní radou KČP Novohradsko. Akce se konala v přírodním areálu Žižkova rodiště v Trocnově u Borovan, kde se sešli členové KČP z Jihočeského kraje se svými prapory....

Ve dnech 31.5. až 3.6.2019 jsme opět po dvou letech uskutečnili autobusový zájezd ke svýn přátelům na východní Slovensko, v rámci tématického bloku " Svoboda přišla z východu".

Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova na návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše rozhodla uskutečnit Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu prováděného ve městě Sezimovo Ústí péčí Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí. Akt se konal při příležitosti...

Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, budovatele Československa, rozhodla zařadit oslavy Dne vítězství v partyzánské obci Mnich v letošním roce do svého plánu práce.

Vážení čtenáři, Okresní rada KČP Táborsko, Dr.Edvarda Beneše nesmýšlí jen v mezích našeho okresu či kraje. Všímá si všeho co souvisí s plněním našich stanov a programu klubu. Naši kluboví přátelé nás několikrát upozorňovali na nedostatečnou péči o Památník Leskovice. Není tak daleko od našeho okresu a tak jsme na něm několikrát provedli prohlídku...

Lejčkov 2019, pietní akt provedený 4. května 2019 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal opakovaně politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Našemu pozvání vyhověl s. JUDr....

V pátek 21.září 2018 jsme se opět, jako každoročně, sešli na Peršláku, abychom si připoměli osudové události podzimu roku 1938. Letos je to již 80. let, kdy byl prezident ČSR E.Beneš nucen vyhlásit mobilizaci a naše hranice byly zajištěny československou armádou. Bohužel ne na dlouho, protože na základě zrady západních mocností(našich spojenců),...