Dislokace PS 1950-1981


PŘEHLED VÝVOJE POČTŮ PLÁNOVANÝCH OSOB POHRANIČNÍ STRÁŽE V LETECH 1950 - 1970

rok

osoby v tisících

rok

osoby v tisících

1950

6 124

1961

21 944

1951

17 958

1962

25 043

1952

21 912

1963

25 043

1953

21 954

1964

25 889

1954

23 052

1965

25 951

1955

23 455

1966

15 636

1956

23 163

1967

15 639

1957

22 380

1968

15 639

1958

22 380

1969

15 540

1959

22 403

1970

15 540

1960

22 388

 

 

Poznámka:

Skutečné počty byly zpravidla o něco nižší, ale i vyšší. Například v roce 1970 činily skutečné počty příslušníků PS 16232 osob a byly rozmístěny následovně: 1. sled (pohraniční roty, jednotky OPK, poříční oddíly) - 48,16 %, 2. sled(velitelství brigád, školní a výcvikové jednotky, zabezpečovací jednotky, stavební jednotky) - 49,43 %, 3. sled (hlavní správa, provozní prapor a hudba) - 2,41 %.

VÝVOJ POČTŮ A TYPŮ POHRANIČNÍCH ROT V LETECH 1964 - 1972

20.06.2012 21:31

Typ roty označuje jaký byl na rotě plánovaný počet příslušníků PS.

Rok 1964 – 1965

bPS

typ 60

typ 68

typ 72

typ 84

typ 98

typ 108

4.

 

 

4

19

7

 

5.

10

7

1

7

   

7.

3

5

5

6

2

 

9.

7

4

5

3

3

 

11.

 

 

4

9

4

1

15.

 

 

3

15

8

 

celkem

 20     

16

22

59

24

1

 

Rok 1966

bPS

typ  72

typ  85

typ  107

typ 120

4.

9

11

7

 

5.

6

7

 

 

7.

3

3

 

 

9.

9

2

2

 

11.

1

4

6

2

12.

6

5

1

 

15.

4

14

5

 

celkem

38

46

21

2

 

Rok 1967 – 1968

bPS

typ 71

typ 76

typ 95

typ 99

4.

20

 

7

 

5.

 

13

   

7.

 

16

   

9.

 

11

 

2

11.

5

 

7

 

12.

 

11

 

1

15.

18

 

5

 

celkem

43

51

19

3

 

Rok 1969 – 1972

bPS

typ 55

typ 66

typ 89

 4.

14

10

3

5.

6

7

 

7.

12

4

 

9.

10

1

2

11.

3

6

4

12.

9

2

1

15.

11

7

5

celkem

65

37

15

Poznámka:
4. bPS -znojemská, 5. bPS -chebská, 7. bPS - sušická, 9. bPS - domažlická,
11. bPS - bratislavská, 12. bPS - plánská, 15. bPS - českobudějovická

SROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH POČTŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ PS PO JEDNOTLIVÝCH BRIGÁDÁCH V ROCE 1970 A 1981

 

Důstojníci

Absolventi ŠDZ/VKVŠ

Praporčíci

Vojáci zákl. služby

Celkem

Rozdíl

1970

1981

1970

1981

1970

1981

1970

1981

1970

1981

 

5. brigáda PS

174

277

26

27

77

194

1471

1969

1748

2467

 

12. bPS/škbPS

250

131

59

48

100

63

1751

610

2160

852

-130

9. brigáda PS

170

215

23

27

81

147

1455

1870

1729

2259

53

7. brigáda PS

224

231

30

18

87

115

1738

2027

2079

2391

312

15. brigáda PS

237

286

45

24

103

132

2599

2281

2984

2723

-261

4. brigáda PS

243

290

39

20

119

173

2667

2516

3068

2999

-69

11. brigáda PS

179

291

24

43

107

271

1778

1898

2088

2503

415

Provozní prapor

29

36

2

31

17

38

164

262

212

367

155

VPS/HS PS OSH

154

170

1

-

9

17

-

9

164

196

32

Celkem

1660

1927

249

238

700

1150

13623

13442

16232

16757

525