mjr. PS v. v. STRUŠKA Ladislav

* 09. 04. 1927 – † 02. 04. 2018
* 09. 04. 1927 – † 02. 04. 2018

Ladislav Struška se narodil ve Vysokém Poli na Valašsku v dělnické rodině, jako třetí z osmi dětí. Po absolvování obecné a měšťanské školy se vyučil holičem.

V r. 1945 byl povolán k práci na zákopech do Německa. Když v Otrokovicích povolanci nastoupili do připraveného vlaku, zazněly sirény ohlašující nálet. Vlak vyjel z nádraží a Ladislav využil tehdy způsobeného zmatku a utekl zpět domů a do konce války se skrýval a pracoval na černo v lese, aby přispěl na své živobytí.

V této době plně využil řemeslo a mj. stříhal a holil partyzány, kteří ve Vizovických horách operovali a své spojence našli nejen na Ploštině, ale i v ostatních přilehlých vesničkách. V dubnu roku 1945 při práci v lese se stal nechtěným svědkem vypálení Ploštiny. Tyto zkušenosti formovaly jeho životní postoje, což mj. prokázal v roce 1946 vstupem do KSČ.

Když přišla výzva k osídlování pohraničí a organizovaly se brigády na sklízení úrody ve vysídlených oblastech, chtěl pomoci budovat svobodnou republiku a přihlásil se na zemědělskou brigádu do pohraničí do Hlinska u Osoblahy. V roce 1948 byl odveden a nastoupil základní vojenskou službu. Po absolvování půlroční přípravy pro službu u SNB nastoupil k ochraně státních hranic do Nové Pece na Šumavě. Po roce služby byl vyslán na půlroční vojenskou akademii do Prahy a pak již se ochrana státní hranice stala jeho celoživotním posláním.

Vrátil se do Nové Pece, později sloužil v Horní Plané, v Hrušovanech nad Jevišovkou, poté v Březí a nakonec zakotvil ve funkci velitele výcvikového praporu v Břeclavi. Do důchodu odešel v roce 1982. Ani poté nezůstal stranou. Několik dalších let pracoval na ONV Břeclav na oddělení CO.

Byl vždy aktivním členem KSČ. Po ukončení služebního poměru se stal předsedou ZO KSČ ve Staré Břeclavi, později byl zvolen do funkce předsedy OV KSČM v Břeclavi a i když po několika volebních obdobích tuto funkci předal, nadále pracoval nejen ve stranických funkcích, ale i jako předseda OV Svazu zahrádkářů.

V polistopadovém období patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor proti hanobení naší historie. Na svoji službu na hranici byl hrdý. Aktivně se zapojil do KČP ihned v počátcích jeho vzniku (sekce - Znojmo) a stal se zakladatelem OR KČP v Břeclavi a jejím dlouholetým předsedou. Několik volebních období byl také členem NR KČP. Za svoji obětavou práci byl zvolen čestným předsedou OR KČP.

Soudruh Ladislav Struška byl fajn chlap, výborný manžel a otec, pracovitý funkcionář, rovný a čestný kolega a kamarád, oblíbený v KČP, seniorském klubu při OV KSČM a mezi ostatními spoluobčany.

Za jeho celoživotní činnost byl oceněn státními, rezortními a klubovými vyznamenáními nejen v rámci PS, ale také KČP. Byl držitelem medailí Za službu a obranu vlasti, Za Ochranu státní hranice ČSSR, ale také všech Klubem zřízených ocenění, včetně Vlasteneckého řádu KČP.

V roce 2021 mu byl udělen Řád Lipového kříže in memoriam za celoživotní zásluhy pro PS a pamětní medaile k 70. výročí přijetí zákona o Ochraně státních hranic.

Za jeho celoživotní záslužnou činnost byl navržen a uveden do Síně slávy KČP dne 20. prosince 2020

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!