gen.por. Ing. SROVNAL Vojtěch

* 26. 12. 1920 – † 06. 07. 2020
* 26. 12. 1920 – † 06. 07. 2020

Když se v roce 1920 Vojtěch Srovnal narodil v Náměšťi na Hané, byly Československé republice 2 roky a před ní byla doba plná osudových událostí. Hospodářská krize, mnichovská zrada, okupace, rozbití republiky, druhá světová válka, vítězství protifašistické koalice, poválečná obnova, odsun Němců, vznik studené války, únorové vítězství, budování socialismu, krizový rok 1968, restaurace kapitalismu v roce 1989 a v roce 1993 rozdělení republiky.

To vše ovlivnilo Vojtěcha, který po ukončení Měšťanské školy v roce 1936 nastoupil do učení u firmy SIGMA Lutín, obor soustružník-zámečník, které ukončil v roce 1939 a dále zde pracoval v nástrojárně do roku 1944. Poté přešel pracovat do 10. 5. 1945 jako seřizovač k firmě Ing. Haderka v Náměšti na Hané.

V době okupace v letech 1943 - 1945 se spolu s bratem Hynkem zapojil do činnosti ilegální organizace KSČ "Moravská rovnost" na Zlínsku, za kterou mu bylo přiznáno Osvědčení účastníka národního boje za osvobození a válečného veterána.

Ihned po ukončení války se zapojil do budování nové republiky, kdy od 10.5. do 1.10.1945 byl členem Okresního národního výboru a vedoucím sociálního odboru v Olomouci. Poté nastoupil studium na Střední průmyslové škole v Šumperku, které ukončil maturitou v r.1949.

Vojenskou presenční službu vykonal jako vojín náhradní zálohy. Vojákem z povolání se stal 1.1.1950. Od počátku působil na Generálním štábu v různých ekonomických funkcích až po náčelníka Správy ústředního plánování. Dálkově vystudoval Vysokou ekonomickou školu v Praze a získal titul inženýr. Byl blízkým spolupracovníkem náčelníka HS PS OSH genpor. Ing. Františka Šádka. Do zálohy odešel k 1.1.1984 z funkce zástupce náčelníka Generálního štábu ČSLA v hodnosti generálporučík.

Na svou službu byl náležitě hrdý i v nové době, která nastala po politickém převratu. Nepatřil k těm, kteří přijali novou víru, ale byl přesvědčen o správnosti celoživotního konání, zůstal věrný svým ideálům a pro jejich naplnění s odpovědností sobě vlastní pracoval po dobu, kterou mu dovolil jeho zdravotní stav.

Vzhledem k tomu, že jeho manželka pocházela ze Zábřehu, tak po odchodu z armády se tam přestěhovali. Ani poté nezůstal stranou. Dále působil ve stranické organizaci (členem KSČM byl do konce svého života) a ve Svazu protifašistických bojovníků. S Jiřím Hubálkem, Zdenkem Pavlů a Antonínem Horákem byl spoluzakladatelem a aktivním členem KČP na Zábřežsku.

Za svůj odpovědný přístup ke službě v ČSLA i mimo ni, za politickou a vlasteneckou angažovanost, byl genpor. Ing. Vojtěch Srovnal oceněn řadou státních, rezortních, regionálních, zahraničních a i jiných vyznamenání, mj. Řádem rudé hvězdy a Řádem rudé zástavy a také byl držitelem všech Klubem zřízených ocenění, včetně "Řádu přátelství".

Generálporučík Ing. Vojtěch Srovnal – vlastenec, voják, komunista, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí, především však člověk, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel v domově pro válečné veterány Čtyřlístek při ÚVN Praha dne 6. července 2020 ve věku nedožitých 100 roků.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech Olomoucké KR KČP, ale i v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž rozhodlo Vedení Národní rady na svém zasedání dne 7.11.2023.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!