doc. PhDr. GROUŠL Josef, CSc.

* 01. 10. 1933 – † 06. 04. 2020
* 01. 10. 1933 – † 06. 04. 2020

Narodil se 1. října 1933 ve Velkém Borku, na okrese Mělník. Za svůj tvůrčí život vydal desítky publikací a zveřejnil stovky článků. Jeho doménou v posledních desetiletích byly především práce o česko-německých vztazích a zahraniční politice Spolkové republiky Německo.

Byl jedním z předsedů Národní rady Klubu českého pohraničí a téměř do své smrti předsedou Historicko - dokumentační komise NR KČP. I přes vlastní zdravotní hendikep objížděl se svými přednáškami do posledních chvil Vlastenecké organizace po celé republice. Byl výborný lektor.

Jako fundovaný historik vznesl do KČP vědecký přístup, zejména v hodnocení historie česko-německých vztahů. Ve své řídící, publikační, přednáškové činnosti vytvořil ideové základy obrany historické pravdy o naší národní minulosti a členům KČP poskytl mnoho nezpochybnitelných argumentů k boji proti falsifikátorům historie.

Jeho některé práce například o Norimberském procesu, jsou mistrovským dílem historika, vědce i popularizátora konkrétně historického přístupu a objektivní historické pravdy zároveň. Byl autorem a spoluautorem mnoha zajímavých publikací. Mimo jiné: Svoboda zrozená v boji; Cesta ke svobodě; Organizovaný revanšismus a jeho strůjci; Vývoj německé otázky po 2. světové válce a odsun Němců z Čech; K základům německého revanšismu v období po roce 1945 a další. Mnoho zajímavých prací z oblasti literatury faktu, zůstalo zatím nevydáno.

Kladný ohlas měly vždy jeho články v Hraničáři, Naší Pravdě i Haló novinách.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc. byl držitelem všech klubových ocenění, včetně Vlasteneckého řádu a Řádu přátelství.

Do síně slávy byl uveden dne 20. prosince 2020.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!