Sbor národní bezpečnosti

Zabezpečení naší vlasti proti všem vnějším i vnitřním nepřátelům, ochrana práv a svobod občanů a jejich pokojné práce při budování nové republiky a v boji za mír patřily vždy k základním úkolům Sboru národní bezpečnosti.

K jejich důslednému naplňování nastupovali již v květnu 1945 mladí příslušníci právě se zrodivšího Pohotovostního pluku 1 NB do boje proti nacistickým záškodníkům, řádícím v prvých poválečných měsících v českém pohraničí. Bez ohledu na útoky buržoazní reakce postupovali příslušníci SNB přísně při odhalování a stíhání zrádců a kolaborantů, i při potírání šmeliny a rozkrádání národního majetku.

Se zbraní v ruce a ohněm v srdci odcházeli potřít nebezpečné tlupy banderovců, kteří terorizovali a vraždili obyvatele slovenských dědin a měli se stát nástrojem třídního nepřítele v boji o moc ve státě.

Jako pevná hráz stáli příslušníci SNB na hranicích republiky, aby po Vítězném únoru bránili přechodům nepřátel socialistického zřízení, špionům a teroristům, kteří k nám přicházeli podrývat a narušovat budování spravedlivého společenského řádu, zastrašovat i vraždit jeho stoupence.

Za dobu své existence prošel SNB hrdinnou bojovou cestou, naplněnou tvrdými zápasy s třídním nepřítelem, se silami starého světa. Stál vždy na stráži vnitřní a vnější bezpečnosti naší vlasti.

V tvrdých bojích s třídním nepřítelem padly desítky a stovky příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

 

Čest jejich památce!

Příslušníci SNB

ADAM Josef

17.06.2012 21:23
Vrchní strážmistr Josef ADAM Narodil se 7. 8. 1902 v Kácověnad Sázavou. Vyučil se řezníkem a pracoval jako řeznický tovaryš u různých firem. Za okupace byl aktivně zapojen do protifaši stického odboje a zúčastnil se osvobozovacích bojů na Ostravsku. Po Květnové revoluci se...

BALVÍN Emanuel

17.06.2012 21:27
Starší seržant Emanuel BALVÍN  Narodil se 28. 2. 1916 ve Chválenicích a pracoval jako provozní zámečník ve Škodových závodech v Plzni. Za sabotáž proti říši byl v roce 1943 zatčen gestapem a až do konce války vězněn. Ihned po osvobození se stal aktivním funkcionářem KSČ,...

BÍLEK František

17.06.2012 21:29
Strážmistr František BÍLEK  Narodil se 15. 7. 1917 ve Věchtově a pracoval jako dělník v brněnské Zbrojovce. V roce 1949 jej stranická organizace vyslala jako uvědomělého člena a funkcionáře KSČ pracovat do Sboru národní bezpečnosti. Naposledy působil jako orgán SNB...

BUBENÍČEK Karel

17.06.2012 21:30
Kriminální asistent Karel BUBENÍČEK  Narodil se 25. 7. 1922 v Praze. Po osvobození v roce 1945 si za své životní povolání zvolil náročnou službu kriminalisty SNB. Naposledy působil jako kriminální asistent v Karlových Varech. V pozdních nočních hodinách 9....

CÍZLER Václav

17.06.2012 21:31
Strážmistr Václav CÍZLER  Narodil se 1. 11. 1924 v Babyloně a pracoval jako kovářský dělník. Za druhé světové války se aktivně zúčastnil protifašistického odboje. Do SNB byl přijat 11. června 1945 a naposledy konal službu u pohraničního útvaru SNB Nová Pec v...

DAŇO Gustav

17.06.2012 21:32
Poručík Gustav DAŇO  Narodil se 11. 5. 1930 v Káznicích a pracoval jako kovář v STS Topoľčany. V roce 1954 vstoupil do Sboru národní bezpečnosti a naposledy sloužil na okresním oddělení VB v Komárně.  Dne 26. září 1964 dostal poručík Daňo rozkaz, aby spolu...

DVOŘÁK Alois

17.06.2012 21:33
Poručík Alois DVOŘÁK  Narodil se 26. ledna 1921 v Brně a pracoval jako stavební dělník. V roce 1941 byl nasazen na práci do Německa, odkud se vrátil v květnu 1945. Jako osvědčený funkcionář KSČ byl v roce 1951 vyslán do Sboru národní bezpečnosti. Brzy byl...

DYČKA Alois

17.06.2012 21:34
Vrchní strážmistr Alois DYČKA  Narodil se 26. 1. 1905 v Újezdě u Boskovic. Absolvoval lesnickou školu a po několik let pracoval jako lesnický praktikant. V době okupace se aktivně zúčastnil podzemního hnutí a národně osvobozeneckého boje. Byl obětavým a příkladným členem...

GOLDAMMER Karel

17.06.2012 21:35
Kapitán Karel GOLDAMMER  Narodil se 18. 8. 1926 ve Svaté a pracoval jako lesní dělník na Berounsku. Do Sboru národní bezpečnosti byl přijat 15. 6. 1945 a naposledy služebně zařazen ve funkci náčelníka obvodního oddělení VB ve Varnsdorfu. Dne 3. srpna 1974 pronásledoval...

GÚCKY Ján

17.06.2012 21:36
Mladší strážmistr Ján GÚCKY  Narodil se 8. 8. 1927 v Nitrianskom Hrádku a pracoval jako dělník u ČSD. Dne 1. 10. 1950 byl přijat do služeb SNB a po absolvování nástupní školy zařazen jako strážný u útvaru Sboru nápravné výchovy v Jáchymově. Dvanáctičlenná skupina...
1 | 2 | 3 | 4 >>