generálporučík Ing. ŠÁDEK František

* 24. 12. 1921 – † 04. 10. 2015
* 24. 12. 1921 – † 04. 10. 2015

Pro svůj odpor ke klerofašistickému režimu se tajně stýkal se stejně smýšlejícími lidmi a v okamžiku vypuknutí Slovenského národního povstání se zařadil do povstalecké armády.

Po utlumení bojů partyzánů se připojil k boji 1. čs. armádního sboru v SSSR při osvobozování Slovenska a poté, až do roku 1947 se aktivně zúčastnil bojů proti Banderovcům na Východním Slovensku.

Bojové zkušenosti a osobní vztah k vojenské službě rozhodly o jeho vstupu do služby vojáka z povolání. V jejím průběhu absolvoval několik vojenských škol, včetně Vojenské akademii Generálního štábu ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova v Moskvě.

Dosažená vzdělání mu umožnila úspěšně plnit úkoly ve funkcích od velitele roty, velitele pluku, divize, okruhu, armády, po náměstka ministra. Svou vojenskou kariéru zakončil v letech 1969 - 1982 jako náčelník Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic.

Jeho politický, morální a odborný profil se stal příkladem pro vojáky ČSLA a pohraničníky svou oddaností věci pracujícího lidu, ze kterého vzešel a jemuž sloužil.

Od roku 1983 byl za KSČ poslancem Sněmovny lidu a po volbách v roce 1986 přešel do slovenské části Sněmovny národů. Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období v roce 1990.

Po neústavním převratu v roce 1989 byla jeho působení v ozbrojených silách ČSSR a zejména ve výkonu funkce náčelníka HS PS OSH věnována mimořádná pozornost příslušných státních orgánů.

V souvislosti se znemožněním teroristického pokusu bratranců Barešových o násilný přechod státních hranic ČSSR do SRN při zneužití únosu studentů Říčanského gymnazia dne 22. 5. 1978 na OPK Pomezí u Chebu, byla zahájena řada soudních jednání. Jejích cílem bylo kriminalizovat zákonnou činnost generála Šádka a dalších důstojníků PS za jejich aktivní účast při znemožnění teroristického činu.

I když proces nebyl ukončen odsuzujícím rozsudkem, poznamenal však jeho zdravotní stav a gen. František Šádek zemřel jako symbol protiprávnosti postupu nositelů hesla nastupujícího režimu o "Vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí."

Soudruh generál se zúčastňoval akcí Klubu českého pohraničí jako člen Obvodního KČP na Praze 6 a celostátních shromáždění ochránců státních hranic ČSSR. Jeho projevy započaté pozdravem "NAZDAR SÚDRUHOVJA!" byly vždy povzbuzením pro naši vlasteneckou činnost.

Za své zásluhy, byl vyznamenán mnohými našimi i zahraničními řády a medailemi, mj.:

 • Čs. válečný kříž 1939
 • Řád práce
 • Řád SNP 1. stupně
 • Medaile "Za upevnění přátelství ve zbrani" "1. stupně
 • Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti"
 • Medaile "Za chrabrost"
 • Partyzánská hvězda "Čs. partyzán"
 • Vyznamenání "Za statečnost"
 • Medaile SSSR "Za vítězství nad německým fašismem"
 • Medaile "Sovětských gardových vojsk"
 • Medaile "Za ochranu hranic ČSSR" 1. stupně
 • Vyznamenání ke 20. výročí vzniku kubánských ozbrojených sil
 • Medaile "Za ochranu hranic NDR"
 • Medaile "Za zásluhy o družbu BLR"
 • Medaile "Za bratrstvo ve zbrani PLR"
 • Pamětní medaile Musea PS, SNB a POLICIE ČR
 • Plaketa KČP "Za obětavou práci pro vlast"
 • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP"
 • "Řád přátelství KČP" In memoriam

Odkaz genpor. Ing. Františka Šádka nás provází v našem každodenním klubovém a občanském životě i v současné složité době, kterou prožíváme.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!