Musíme si připomínat!!!

19.8.1947 čs. armáda a bezpečnost vedou soustředěný útok proti banderovským sotním. V prostoru Malé Fatry bojují i prapory "JAVOR" a "OSIKA" Pohotovostního pluku 9600 Slovensko. Velitel uskupení "TEPLICE " brigádní generál Julius Nosko přikazuje všem jednotkám, že banderovské sotně nesmí opustit prostor Malé Fatry.

21. srpna 1947 jednotky čs. armády a bezpečnosti pokračují v soustředěném útoku v Malé Fatře proti bandám banderovců. Probíhají těžké boje. Jedním z mrtvých je i strážmistr SNB Miroslav Klicpera. Bojoval do posledního dechu. President republiky ho posmrtně povýšil do hodnosti štábního strážmistra SNB a udělil mu in memoriam Československý válečný...