ZAČÁTEK AKCE JE ZA:

Organizační pokyny

Oslavy 75. výročí osvobození od německé nacistické okupace 
a Den vítězství byly z důvodů 
proti epidemiologických opatření Vlády České republiky zrušeny.

Všechny dílčí pietní akty na všech plánovaných místech provedeny budou za dodržení omezeného počtu osob dle pokynů Vlády ČR o shromažďování na veřejných prostranstvích, včetně dodržování rozestupů mezi účastníky na stanovenou vzdálenost minimálně 2 m, a to v souladu s platnými omezeními k aktuálnímu datu konání akcí.


Plakát na oslavu formátu A3 obdržíte včas k distribuci s vytištěnými pozvánkami.