ZAČÁTEK AKCE JE ZA:

Organizační pokyny

Plakát na oslavu formátu A3 obdržíte včas k distribuci s vytištěnými pozvánkami.