Jihomoravský kraj


Z činnosti KČP v Jihomoravském kraji:

Dne 27. února 2020, na jednání OR KČP, ve Znojmě požádal přítel Rudolf Zbín, místopředsedu NR KČP přítele Miroslava Vlašína, aby na nastávajícím jednání NR KČP, předal jeho jménem a jménem bývalých kolegů PS a členů KČP v Jemnici, pamětní list, k životnímu jubileu u příležitosti 85. narozenin příteli-plk. PS v.v. RSDr. Milanovi Richterovi, CSc,...

Dne 1. června 2020, v dopoledních hodinách, navštívil přítel Rudolf Zbín, v místě bydliště, v obci Hříšice u Dačic, přítelkyni Marii Živnou, držitelku Vlasteneckého řádu KČP, u příležitosti významného životního jubilea.

Každé třetí úterý v měsíci se scházejí příznivci Klubu českého pohraničí ve Znojmě. Při setkáních dobrou náladu udává náš skvělý harmonikář a jeho písničky.

V sobotu dne 23. 11. 2019 jsme si připomněli tradičně v Hroznatíně 124. výročí narození prezidenta ČSSR armádního generála Ludvíka Svobody. Jako voják a státník je stálou inspirací pro budoucí generace i dějiny našeho národa.

My, účastníci dnešního tradičního slavnostního setkání pohraničníků jižní Moravy v Břeclavi - členů Klubu českého pohraničí, z.s. sekce Ochránců státních hranic u příležitosti připomenutí 68. výročí přijetí zákona o ,,Ochraně státních hranic", vyslovujeme důrazný protest proti nehoráznému prohlášení představitelů Sudetoněmeckých krajanských spolků...

V sobotu 6. dubna 2019 uspořádala Jihomoravská krajská rada KČP Brno z.s., společně s dalšími vlasteneckými sdruženími a KSČM na Křenové ulici č. 67 celostátní odbornou konferenci na téma " NATO a jeho současná role ve světě ". Předseda JmKR KČP a místopředseda NR Miroslav Vlašín přivítal přítomné hosty doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc,...

V měsíci lednu a únoru jsme se tradičně sešli při harmonice v restauraci Na školce, ul. Pražská, Znojmo. Všichni jsme si zazpívali krásné písničky při harmonice Vlastíka Polacha a Milana Žídka. Připomenuli jsme si a vyhodnotili také poslední setkání KČP v prosinci 2018, které bylo celkově velice kladně hodnoceno. V lednu 2019 jsme oslavili dožité...