Jihomoravský kraj


SMUTNÁ ZPRÁVA

Vážení kolegové bývalí příslušníci POHRANIČNÍ STRÁŽE, členové KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ a SPOLEČNOSTI LUDVÍKA SVOBODY.

Dne 11. února 2023, v ranních hodinách nás zastihla velice smutná zpráva. Naše řady opustil člověk, na kterého nikdy nezapomeneme.

Ve věku nedožitých 94. let umřel dne 11. února 2023, náš zakládající člen a čestný předseda Klubu českého pohraničí v Jemnici, Veterán Pohraniční stráže a člen Společnosti Ludvíka Svobody

podplukovník Zdeněk ROLÍNEK

Od mládí vykonával službu u pohraniční stráže a to od 01. října 1949. Léta služby strávil u Děčínské, Karlovarské, Budějovické a Znojemské brigády, kde zastával řadu funkcí. Dlouhá léta působil ve funkci velitele roty a velitele praporu. Po odchodu do důchodu zůstal věrný myšlenkám PS a ihned se zapojil do činnosti Klubu českého pohraničí v Jemnici, kde byl jeho zakládajícím členem ve funkci předsedy. Později byl oceněn také titulem čestný předseda.

Za svou dlouholetou službu a záslužnou činnost u Pohraniční stráže a Klubu českého pohraničí, byl oceněn řadou státních, resortních a všech klubových ocenění.

  • Za službu vlasti,
  • Za zásluhy o obranu vlasti,
  • Za ochranu hranic Československé socialistické republiky,
  • Vyznamenání Za vynikající práci - od prezidenta ČSSR- arm. gen. Ludvíka Svobody.
  • Z klubových ocenění - plaketou KČP, medailemi III., II., I. stupně,
  • Vlasteneckým řádem a Řádem přátelství.
  • Jako zakladatel KČP v Jemnici a čestný předseda obdržel všechny ocenění tohoto klubu.
  • Na celostátním setkání ve Znojmě v červenci 2021, mu byla předána pamětní medaile k 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic.
  • Za celoživotní záslužnou činnost ve prospěch pohraniční stráže, mu byl na tomto setkání propůjčen "Řád Lipového kříže."

Budeme na něj s úctou vzpomínat.

Čest jeho věčné památce!

Za pověření kolegů PS, KČP a SLS Jemnice, Vedení NR KČP, Jm KR KČP a OR KČP Znojmo

Rudolf Zbín


Z činnosti KČP v Jihomoravském kraji:

Dne 12. prosince 2022, se zúčastnila delegace Mě KČP Jemnice ve složení přítel Ján Lajda, Ing. Zdeněk Dvořák a Rudolf Zbín setkání, které pořádala OR KČP Znojmo, v restauraci na Školce.

Jako tradičně každým rokem, tak i letos dne 13. srpna 2022 uspořádalo Vojenské muzeum Králíky SPANILOU JÍZDU. Trasa vedla přes kraj Pardubický a Olomoucký, měřila cca 136 km. Této akce se zúčastnili členové KVH Psohlavci Chodová Planá a taky zástupce ostravských veteránů PS. Byly 30 min. zastávky ve městech, kterými jsme projížděli. Všude byla...

dne 9. května 2021, si připomene krásné životní jubileum 92. let, náš čestný předsedy Mě KČP Jemnice, bývalý příslušník pohraniční stráže, major Zdeněk ROLÍNEK, nositel státního vyznamenání, " Za vynikající práci, Vlasteneckého řádu KČP, Řádu přátelství," a řady dalších vyznamenání a ocenění.

Dne 27. února 2020, na jednání OR KČP, ve Znojmě požádal přítel Rudolf Zbín, místopředsedu NR KČP přítele Miroslava Vlašína, aby na nastávajícím jednání NR KČP, předal jeho jménem a jménem bývalých kolegů PS a členů KČP v Jemnici, pamětní list, k životnímu jubileu u příležitosti 85. narozenin příteli-plk. PS v.v. RSDr. Milanovi Richterovi, CSc,...

Dne 1. června 2020, v dopoledních hodinách, navštívil přítel Rudolf Zbín, v místě bydliště, v obci Hříšice u Dačic, přítelkyni Marii Živnou, držitelku Vlasteneckého řádu KČP, u příležitosti významného životního jubilea.