gen. plk. Ing. ŠMOLDAS Miroslav

* 23. 09. 1917 – † 27. 03. 2003
* 23. 09. 1917 – † 27. 03. 2003

Gen. plk. Ing. Miroslav Šmoldas byl voják, hrdina, účastník bojů proti fašismu, blízký spolupracovník gen. Ludvíka Svobody, průkopník našeho poválečného vojenského školství, zakladatel Pohraniční stráže, vlastenec a internacionalista.

Prošel válečnou cestu s 1. československým armádním sborem v SSSR z Buzuluku až po Karpatsko-dukelskou operaci, kde byl těžce zraněn. Po absolvování vysoké vojenské školy v Moskvě pracoval ve vrcholových pozicích na generálním štábu ČSLA a na ministerstvu národní obrany. V době pražského jara byl jmenován generálním inspektorem armády. Pět let velel československé části dozorčí komise neutrálních států v demilitarizovaném pásmu v Koreji. Po návratu pracoval na ministerstvu zahraničních věcí.

Významnou kapitolou v jeho profesním životě bylo období let 1950 až 1952, kdy byl vyslán na Ministerstvo národní bezpečnosti s úkolem zajistit vybudování Pohraniční stráže. Vynaložením obrovského úsilí příslušníků SNB, vojáků z povolání a základní služby, při současném střežení státní hranice, byl úkol splněn, na čemž měl po stránce organizační významný podíl první náčelník štábu Pohraniční stráže - gen. plk. Ing. Miroslav Šmoldas.

Jmenovaný byl velice skromný. Rád vzpomínal na službu u Pohraniční stráže. Zajímal se i o práci Klubu českého pohraničí. V roce 2001 se zúčastnil prvního celostátního setkání Ochránců státních hranic v Poběžovicích.

Za zásluhy a úspěchy ve druhé světové válce a i v pozdějším období byl vyznamenán sovětskými a československými nejvyššími řády a vyznamenáními. Klub českého pohraničí gen. Ing. Miroslava Šmoldase ocenil Vlasteckým řádem In memoriam.

Do síně slávy byl uveden na návrh Pražské KR KČP dne 10. listopadu 2018.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!