MIKŠÍČKOVÁ Blanka

* 30. 08. 1926 – † 03. 08. 2013
* 30. 08. 1926 – † 03. 08. 2013

Svůj život spojila s Klubem českého pohraničí již od samých jeho počátků. Podílela se na založení prvního klubu v nynějším kraji Vysočina v roce 1992. Stala se předsedkyní místního klubu v Dobroníně u Jihlavy a od vzniku Okresní rady v Jihlavě byla její členkou. Významně se přičinila o pevné zakotvení Klubu českého pohraničí v kraji Vysočina a na vytvoření podmínek pro ustavení Krajské rady Vysočina. Aktivně v ní pracovala do posledních dnů.

Jako dlouholetá členka Národní rady a po několik funkčních období i členka vedení Národní rady se účinně podílela na celostátní koordinaci ideového a organizačního rozvoje Klubu. Byla funkcionářkou, která nikdy neztratila spojení s členskou základnou a která dovedla své osobní poznatky úspěšně uplatňovat na místní, okresní, krajské i celostátní úrovni. Od II. národního sněmu se zúčastnila jednání všech následujících národních sněmů. Její práce byla obecně vysoce uznávána. Postupně obdržela klubová vyznamenání všech stupňů. Byl jí udělen titul Čestná předsedkyně Krajské rady Vysočina.

Po celý svůj život byla zvyklá na práci mezi lidmi. Dlouhá léta pracovala v poštovních službách v Polné, Dobroníně a v Jihlavě, následovalo několik roků práce ve sklárnách v Dobroníně. Svoji aktivní pracovní činnost zakončila v Domu kultury ROH v Jihlavě.

Zůstala věrná ideálům s nimiž spojila svůj život vstupem do Komunistické strany Československa již 1. června 1945, ve svých 18 letech. Ani politické a hospodářské změny po roce 1989 nezlomily její charakter. Aktivně se zapojovala do veřejného života. Dlouhodobě pracovala v Levicových klubech žen a v základní organizaci Komunistické strany Čech a Moravy.

O umístění přítelkyně Blanky Mikšíčkové do Síně slávy bylo rozhodnuto na základě jejích jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, nezdolné aktivity a schopnosti vytvářet pohodové a přátelské prostředí ve všech kolektivech, v nichž pracovala. 

ČEST JEJÍ VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!