PS 1951-1955 SH SRN

Nástin vývoje organizace pohraničních brigád
v letech 1951 až 1955 na hranicích se SRN

VÝCHOZÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1951

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

131

Velitelství brigády

Vlastní vel. br

4

velitel, ZVP, zástupce pro týl, pobočník

Sekretariát

5

                          

Štáb

45

Oddělení: operativní, zpravodajské, školní, kádrové a osobní, spojovací

Politické odděl.

11

 

Týl

58

Oddělení: proviantní, výstrojní, výzbrojní, ubytovací, automateriálu a zdravotní, včetně brigádní nemocnice

Finanční odděl.

3

 

Vel. kasáren

5

velitelství kasáren jako přechodný prvek

 

149

Přímo podřízené jednotky

Velitelská četa

29

se třemi družstvy

Ženijní četa

31

 

Spojovací rota

59

se štábní spojovací četou a stavební spojovací četou

Dopravní četa

30

 

 

440

Záložní prapor

Úderná rota 3x

92 (282)

dvě pěší čety, kulometná četa, hospodářské družstvo

Četa obr. vozů

13

bez techniky

Četa minometů

26

4 minomety

Spojovací četa

 

 

Ženijní četa

 

 

Autočeta

41

 

 

108

Pohraniční prapory

 

36

Velitelství praporu

Užší velitelství

5

velitel, ZVP, zástupce pro týl, dva řidiči

Štáb praporu

13

v čele s náčelníkem

Politické odd.

3

 

Týl

15

včetně praporní ošetřovny

 

72

Přímo podřízené jednotky

Záložní četa

50

 

Spojovací četa

22

 

 

61

Pohraniční roty

Velitelství

4

velitel roty, zástupce velitele, ZVP, staršina roty

Pěší družstvo

13

rota měla tři

Velitelské dr

6

pod velením staršiny roty

Hospodářské dr

3

účetní a dva kuchaři

Dr psovodů

4

1 pátrací + 3 „obranní“ psi

Kulometné dr

5

obsluha jednoho těžkého kulometu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1952 ODRÁŽEJÍCÍ ZKUŠENOSTI VÝCHOZÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

137

Velitelství brigády

Užší velitelství

4

Velitel, ZVP, zástupce pro týl, pobočník

Sektor I. – štáb

54

Náčelník štábu, důstojník, ženijní náčelník, chemický náčelník

Oddělení I/1

8

operační

Oddělení I/2

15

zpravodajské (referát výzvědný, referát obranný)

Oddělení I/3

7

školské

Oddělení I/4

5

organizačně - doplňovací

Oddělení I/5

6

spojovací

Oddělení I/6

4

šifrovací

Oddělení I/7

5

kancelář

Sektor II.-politický

11

od května 1952 politické oddělení

Sektor III. - týl

60

 

Sekretariát týlu

2

 

Oddělení III/1

7

výzbrojní

Oddělení III/2

8

proviantní

Oddělení III/3

15

výstrojní

Oddělení III/4

9

ubytovací

Oddělení III/5

8

automobilní

Oddělení III/6

9

zdravotní

Oddělení III/7

4

veterinární

Oddělení IV.

5

finanční

Vojenské prodejny

3

 

 

179

Jednotky přímo podřízené velitelství brigády

Velitelská četa

28

od r.1953 včetně sedmičlenného družstva tarasnic

Spojovací rota

52

 

Automobilní rota

60

dvě automobilní čety

Ženijní četa

30

 

Hospodářská rota

9

 

 

170

Záložní oddíl

Velitelství

19

včetně velitelského a hospodářského družstva

Pěší četa

 

celkem v oddílu tři

Kulometná četa

 

vyzbrojená těžkými kulomety

Minometná četa

24

4 minomety

Četa obr. vozů

13

bez techniky, od r. 1953 nahrazena četou tarasnic (15)

Dopravní družstvo

14

 

 

211

Poddůstojnická škola

Velitelství

9

 

Školní rota

95 (190)

celkem 2, po dvou pěších a jedné kulometné četě

Hospodářská četa

12

 

POKRAČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Z ROKU 1952

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

30

Velitelství pohraničních praporů

Užší velitelství

3

velitel, ZVP, zástupce pro týl   

Oddělení I .

12

štáb

Oddělení II.

2

politická skupina

Oddělení III.

13

týl se zdravotní skupinou

 

 

Podřízené jednotky

 

70

Velitelská rota

Pěší četa

36

od r. 1953 včetně družstva tarasnic

Spojovací četa

18

 

Dopravní družstvo

10

od r. 1953 dopravní četa (9 osob)

Hospodář.družstvo

3

 

 

61

Pohraniční roty

Velitelství

3

velitel roty, zástupce velitele, ZVP

Pěší družstvo

13

v rotě tři

Velitelské družstvo

10

včleněno hospodářské družstvo, v čele se staršinou roty

Družstvo TK

5

obsluha jednoho těžkého kulometu

Dr služebních psů

4

1 pátrací + 3 „obranní“

VÝVOJ STRUKTURY TYPŮ POHRANIČNÍCH ROT V LETECH 1953 AŽ 1955

Rok

1953

1954

1955

Typ

46

52

61

46

52

61

47

53

Velitelství

3

3

3

3

3

3

3

3

Velitelské družstvo

10

10

10

10

10

10

10

10

3 pěší družstva

29

30

39

28

29

38

24

30

Družstvo těžkého kulometu

-

5

5

-

5

5

5

5

Družstvo služebních psů1)

1+3

1+3

1+3

1+4

1+4

1+4

1+4

1+4

1) počet pátracích + „obranných“ psů, celkový počet příslušníků

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1955 ZAHRNUJÍCÍ ZMĚNY Z LET 1953 - 1955

Organizační prvek

Počet osob

   Doplňující údaje

 

133

Velitelství brigády

Užší velitelství

5

Velitel, ZVP, NŠ, zástupce pro týl, tlumočník

Štáb

50

včetně žen., chem. náčelníka a správce mater.

Oddělení operační

9

 

Oddělení boj.př.

7

 

Oddělení org. doplňovací

5

 

Oddělení zpravodajské

15

 

Oddělení spojovací

5

 

Oddělení šifrovací

3

 

Pomocná kancelář

3

 

Politické oddělení

12

Včetně klubu (6)

Týl

49

 

Oddělení děl. a tech. zás.

6

Zbrojní dílna a zbrojní sklad

Oddělení proviantní

11

Proviantní sklad

Oddělení výstrojní

10

Výstrojní sklad a dílny

Oddělení ubytovací

5

 

Oddělení automobilní

5

Automobilní dílna

Oddělení zásobování PHM

2

 

Oddělení zdravotní

7

 

Oddělení veterinární

3

 

Oddělení finanční

4

Mimo rámec týlu

Účtárna

2

Mimo rámec týlu

 

130

Jednotky přímo podřízené velitelství brigády

Spojovací rota

48

 

Ženijní četa

30

 

Automobilní rota

48

 

Hospodářská četa

4

 

 

186

Záložní oddíl

Velitelství

18

 

Pěší četa

34 (102),

3x, (navýšení počtu ze zrušené vel.čety brigády)

Kulometná četa

16

 

Minometná četa

22

 

Četa tarasnic

15

 

Dopravní družstvo

13

 

 

80

Poddůstojnická škola

Velitelství

8

 

Školní rota

60

Počet frekventantů 52

Hospodářská četa

12

 

POKRAČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Z ROKU 1955

Organizační prvek

Počet osob

  Doplňující údaje

 

30

Velitelství pohraničních praporů

Užší velitelství

3

 

Štáb

12

 

Zpravodajský referát

2

Podřízen zástupci NŠ pro zpravodajství

Politická skupina

4

 

Týl

5

 

Zdravotní skupina

2

 

Veterinární skupina

2

 

 

74

Velitelská rota

Velitelství

6

Včetně kuchaře a vozky

Pěší četa

36

 

Spojovací četa

17

 

Dopravní četa

9

 

Ženijní družstvo

6

 

 

 

Pohraniční roty

Typ 47

47

Viz. tabulka vývoj struktury pohraničních rot 

Typ 53

53