STOP historickému revizionismu

Vážené přítelkyně a vážení přátelé, soudružky a soudruzi,

od 10. zasedání Národní rady KČP v minulém volebním období, které proběhlo 18. července 2020, a které důkladně projednalo a schválilo "Varování Klubu českého pohraničí před pokračující fašizací české společnosti", uběhly více jak tři roky. Za tu dobu se nepodařilo vlasteneckým silám v ČR zastavit pokusy reakčních sil společnosti o revizi výsledků II. světové války, nepodařilo se zmařit nové pokusy o překonání dekretů prezidenta republiky. V poslední době revizionistické síly společnosti rozvinuly nové pokusy o překonání dekretů prezidenta Edvarda Beneše, tentokrát dokonce za "určitého přimlouvání" se za ně prezidentem republiky Petrem Pavlem. To zásadně mění situaci. Už to nejsou pouze jednotlivci z vlády ČR, kteří koketují s představiteli SL v Německu, ale jsou náznaky námluv s nimi i panem prezidentem ČR. S tím se nemůžeme dále smiřovat. Národní rada KČP a celý Klub českého pohraničí by měly přejít k nové taktice, a sice aktivní obrany těchto dekretů a demokratického uspořádání české společnosti. Nelze strpět pokusy o překonání dekretů prezidenta republiky za neplnění povinností soudní moci v ČR. Nelze dále strpět pokusy o překonání ústavních zásad a norem v této vážné věci. Všichni členové našeho spolku musí být lépe připraveni argumenovat proti pokusům historického revizionismu, do kterého spadají i nebezpečné tendence v překonání dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše. V této rubrice postupně naleznete množství statí a dokumentů, které nám v tomto ušlechtilém vlasteneckém úsilí pomohou.

Edvard Beneš se zasloužil o stát.

Jaroslav Hudec, v. r.
předseda Národní rady KČP


Další informace:


25. ledna 1946 vyjel z Mariánských Lázní do Bavorska první organizovaný transport odsunutých Němců. O tématu odsunu sudetských Němců je dnes už napsáno opravdu mnoho. Vzhledem k tomu, že od této kapitoly českých, potažmo československých dějin uplynulo již bezmála 78 let, bylo by možné předpokládat, že na tuto kapitolu jako národ už budeme mít...

Doba popřevratového režimu přinesla vedle kladů rovněž excesy, neustále nabourávající právní řád naší republiky. A nejen to. Tyto čechobijecké excesy nabourávají rovněž poválečný právní řád, konstituovaný především protokolem Postupimské konference na straně jedné, a Pařížskou reparační dohodou na straně druhé. Zde sluší předeslat, že Německo jako...