CÍZLER Václav

18.11.2018

Strážmistr Václav CÍZLER se narodil 1. 11. 1924 v Babyloně a pracoval jako kovářský dělník. Za druhé světové války se aktivně zúčastnil protifašistického odboje. Do SNB byl přijat 11. června 1945 a naposledy konal službu u pohraničního útvaru SNB Nová Pec v jižních Čechách.

Strážmistr Václav Cízler zadržel 22. ledna 1949 v nočních hodinách v době mimo službu tři mladíky, kteří se vydávali za zbloudilé turisty. I když jejich osobní doklady byly v pořádku a připravená verze o zbloudění se zdála být pravděpodobnou, rozhodl se předvést je na pohraniční útvar v Nové Peci. Jak se později prokázalo, šlo o dobrodruhy, kteří se snažili ilegálně překročit státní hranice.

Během cesty se mladíkům podařilo odlákat na okamžik strážmistrovu pozornost, jeden z nich vytáhl ukrytou pistoli a Václava Cízlera zákeřně zezadu zavraždil.

Po několika hodinách usilovného stíhání byli pachatelé dopadeni.