XI. národní sněm Klubu českého pohraničí

V rubrice Národní rada KČP byla vytvořena nová sekce, která bude sloužit přípravě a provedení XI. Národního sněmu KČP. Bude v ní možné uveřejňovat dokumenty a jiné informace, které budou sloužit k přípravě a organizovanému provedení národního sněmu, který se uskuteční v Hlavním městě Praze v červnu letošního roku. V sekci by měla být vedena diskuse k případným úpravám Brněnského programu KČP, návrhy úprav stanov klubu a také informace dokládající plnění usnesení X. Národního sněmu v Žďáru nad Sázavou. Mohou se v ní uveřejňovat různé propagační tiskoviny a na sociálních sítích a v tisku využitelné propagační letáky, upoutávky, banery atp. Vše by mělo vyvrcholit v červnu letošního roku provedením sněmu.

Na základě návrhů iniciativní skupiny jsem rozhodl o výběru a určení hlavního loga XI. národního sněmu Klubu českého pohraničí, které je součástí úvodu této sekce. V přiložené fotogalerii budou postupně uveřejňovány další propagační náměty a možné tiskoviny.

Jaroslav Hudec


Ke stažení: