Celoklubová diskuze k přípravě a provedení
XI. Národního sněmu

Vážené přítelkyně a vážení přátelé,

15. plénum Národní rady Klubu českého pohraničí, uskutečněné v sobotu dne 15. ledna 2022, rozhodlo o přípravě a provedení XI. národního sněmu KČP, který je svolán na 18. června 2022 do Hlavního města Prahy.

Již dříve, a sice na 39. zasedání vedení Národní rady KČP, které jsme svolali na den 12.10.2021 jsem vydal pokyny pro obsahovou přípravu sněmu.

V pokynech jsem stanovil hlavní zaměření možných úprav a aktualizací sněmovních dokumentů tak, aby vyhovovaly aktuálním podmínkám na základě vyhodnocení společenské a klubové situace.

Po obsahové stránce, dle mého názoru, je potřeba promyslet zda-li budeme upřesňovat "Program Klubu českého pohraničí", který byl přijat na VII. národním sněmu dne 11. září 2006 v Brně. Život v době pandemie ukázal potřebu zpřesnit naše stanovy a současně srozumitelněji vyřešit řídící procesy jednotlivých stupňů orgánů KČP. Více by měla být zdůrazněna stránka podílu členů a sympatizantů na financování klubu. Stanovy, případně jiný vnitřní dokument Národní rady KČP, by měly zahrnovat podíl členů na financování aktivit Národní rady KČP pomocí povinnosti platit členské příspěvky. Přesněji by měla být ve stanovách, případně jiném vnitřním dokumentu Národní rady KČP, vyřešena evidence členské základny a způsob přijímání nových členů klubu. Propracováno by mělo být fungování zahraničních subjektů KČP a jejich podíl na financování celého klubu.

Považujte tímto můj úvodní příspěvek za zahájení celoklubové diskuse, kterou povedeme na těchto stránkách, v klubovém zpravodaji Hraničář, na našich soukromých skupinách v sociální síti Facebook, pomocí zasílání elektronické pošty a na jednáních orgánů KČP.

V přípravě na XI. Národní sněm KČP Vám přeji elán, houževnatost a pevné zdraví.

Jaroslav Hudec

předseda Národní rady KČPDiskuze