KRONIKA Václav

18.11.2018

Štábní strážmistr Václav KRONIKA se narodil se 14. 9. 1910 v Německé a pracoval jako dělník u různých firem. V Květnové revoluci 1945 se aktivně zúčastnil bojů proti fašistickým okupantům. Byl svědomitým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a naposledy působil na stanici SNB ve Veselí nad Lužnicí.

Dne 2. 4. 1951 zadržel štábní strážmistr Václav Kronika spolu s dalším příslušníkem SNB na nádraží ve Veselí nad Lužnicí podezřelého mladíka. Předvedli ho do nádražní kanceláře ke zjištění totožnosti. Zde mladík místo dokladů vytáhl pistoli a bleskurychle vystřelil několik ran proti oběma příslušníkům. Přestože byli oba těžce raněni, útočníka odzbrojili a zadrželi. Byl jím agent americké rozvědky, vyslaný do Československa k plnění špionážních úkolů.

Štábní strážmistr Václav Kronika svému zranění podlehl. Za statečnost, rozhodnost a svědomité plnění služebních povinností byl povýšen na vrchního strážmistra in memoriam. V roce 1973 mu byla posmrtně propůjčena medaile "Za zásluhy o obranu vlasti".