ADAM Josef

18.11.2018

Vrchní strážmistr Josef ADAM se narodil 7. 8. 1902 v Kácověnad Sázavou. Vyučil se řezníkem a pracoval jako řeznický tovaryš u různých firem. Za okupace byl aktivně zapojen do protifašistického odboje a zúčastnil se osvobozovacích bojů na Ostravsku. Po Květnové revoluci se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a naposledy vykonával službu na velitelství stanice SNB Frýdek - Místek.

Vrchní strážmistr Josef Adam byl zařazen do jednotky SNB, která měla za úkol bránit pronikání ozbrojených banderovských tlup na Ostravsko.

Dne 30. září 1947 v nočních hodinách došlo na hoře Bílý kříž k prudké přestřelce se skupinou banderovců, ve které byl vrchní strážmistr Adam banderovci zastřelen.

Za velkou osobní statečnost prokázanou v boji s nepřítelem byl Josef Adam povýšen do hodnosti poručíka in memoriam.

Pomníček na Bílém kříži, kde byl zastřelen Vrchní strážmistr Josef Adam