VUCHTRL Jiří

17.11.2018

Štábní strážmistr Jiří VUCHTRL senarodil v Malonicích a pracoval jako dělník. V květnu 1945 se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a byl služebně přidělen k Zemské úřadovně Státní bezpečnosti v Praze.

Dne 15. 5. 1946 dostal štábní strážmistr Jiří Vuchtrl spolu s dalším příslušníkem úkol prověřit zprávu, že se na Poličku skrývá pod cizím jménem poručík SS, syn jednoho z největších kolaborantů z doby nacistické okupace protektorátního ministra Emanuela Moravce.

Zpráva se ukázala být pravdivá a při zatýkání došlo mezi esesákem Igorem Moravcem a příslušníky Státní bezpečnosti k přestřelce, ve které byl štábní strážmistr Vuchtrl smrtelně raněn.

Za projevené hrdinství a neohroženost byl Jiří Vuchtrl povýšen do hodnosti praporčíka in memoriam.