DYČKA Alois

18.11.2018

Vrchní strážmistr Alois DYČKA se narodil 26. 1. 1905 v Újezdě u Boskovic. Absolvoval lesnickou školu a po několik let pracoval jako lesnický praktikant. V době okupace se aktivně zúčastnil podzemního hnutí a národně osvobozeneckého boje. Byl obětavým a příkladným členem a funkcionářem KSČ. Jako příslušník SNB konal naposledy službu u útvaru Státní bezpečnosti v Hodoníně.

Dne 4. ledna 1950 se vrchní strážmistr Alois Dyčka vracel ve večerních hodinách autem ze služby domů. Když otevíral vrata garáže, vypálil do něho z bezprostřední blízkosti terorista - agent západní rozvědky - sérii výstřelů z pistole. Ačkoliv byl Dyčka smrtelně raněn, použil svojí služební zbraň a útočníka zranil.

Vrchní strážmistr Alois Dyčka byl za svoji neúnavnou a obětavou práci při ochraně socialistického zřízení a za statečnost povýšen do hodnosti poručíka in memoriam.