DVOŘÁK Alois

18.11.2018

Poručík Alois DVOŘÁK se narodil 26. ledna 1921 v Brně a pracoval jako stavební dělník. V roce 1941 byl nasazen na práci do Německa, odkud se vrátil v květnu 1945.

Jako osvědčený funkcionář KSČ byl v roce 1951 vyslán do Sboru národní bezpečnosti. Brzy byl vyhodnocen jako nejlepší okrskový zmocněnec v brněnském kraji.

Dne 2. května 1959 vyhověl poručík Alois Dvořák v mimoslužební době prosbu známého děvčete, aby šel domluvit jejímu chlapci - vojáku, který zběhl od útvaru a skrýval se v jedné z chat v údolí Svitavy.Teprve po příchodu k označené chatě děvče přiznalo, že její milý má u sebe nabitý samopal. Přesto se poručík rozhodl oběma mladým lidem pomoci a přivést vojáka k rozumu. Ten však na dobře míněné domluvy a výzvy k opuštění chaty reagoval dávkou ze samopalu, kterou poručíka Dvořáka na místě usmrtil.