NOVOTNÝ Miloslav

17.11.2018

Strážmistr Miloslav NOVOTNÝ

Narodil se 4. 7. 1923 v Benešově u Semil a pracoval jako vzorkorytec. V Květnové revoluci v roce 1945 se aktivně zúčastnil bojů proti fašistickým okupantům.

Dne 9. června 1945 byl přijat do tvořícího se Sboru národní bezpečnosti. Jak v nástupní škole, tak později ve službě patřil vždy mezi nejlepší příslušníky. Naposledy byl zařazen u pluku SNB "Slovensko", nasazeném do bojů s banderovci.

Dne 19. srpna 1947 ve večerních hodinách byl strážmistr Miroslav Novotný vyslán jako velitel čtyřčlenné průzkumné hlídky do hájovny poblíž obce Nezbudská Lúčka.

Hlídka byla v hájovně napadena banderovci. Na opakované výzvy ke vzdání se, odpovídala palbou. Odrazila několik prudkých útoků a ubránila svou pozici až do příchodu posil.

V průběhu boje statečný velitel hlídky, strážmistr Miroslav Novotný padl.