Expedice STÁTNÍ HRANICE

CYKLISTICKÁ EXPEDICE

CHEB - BRATISLAVA

POZOR! STÁTNÍ HRANICE

" PO STOPÁCH OBJEKTŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE "

Tyto expedice Státní hranice mají za úkol zmapovat současný stav všech objektů pohraničních rot a jejich změny po časovém úseku dvanácti měsíců, který uplynul od fotografování v roce 2011.

Na základě získaných materiálů, byly další ročníky rozšířeny o další místa - zrušené roty a pomníky vážící se k historii PS.

Nezůstaly nepovšimnuty ani aktivity, jako jsou znovu zbudované části SIS, skanzeny a muzea PS.

Hlavním realizátorem je příslušník 3. roty Pohraniční stráže Gajary svobodník Ladislav Nekvapil.

Expedice STÁTNÍ HRANICE