LEDVINKA Štěpán

18.11.2018

Vrchní strážmistr Štěpán LEDVINKA se narodil 25. 12. 1898 v Rachotině a pracoval jako krejčovský dělník. Za fašistické okupace spolupracoval s partyzány a opatřoval jim zbraně a střelivo. V závěru války byl za svoji odbojovou činnost zatčen gestapem, avšak osvobození naší vlasti Sovětskou armádou mu zachránilo život.

Ihned po válce vstoupil do KSČ a aktivně pracoval jak ve straně, tak v národním výboru a později i v akčním výboru NF. Naposledy zastával funkci velitele stanice Sboru národní bezpečnosti ve Střílkách.

Dne 8. 7. 1949 se vrchní strážmistr Štěpán Ledvinka zúčastnil spolu s dalšími příslušníky SNB zatčení studenta, který byl členem protistátní teroristické skupiny. Při zatýkání došlo k přestřelce, při které se ozbrojený student skryl za jednoho z příslušníků, aby ostatní nemohli proti němu použít své zbraně.

Štěpán Ledvinka projevil velkou pohotovost a osobní statečnost a bez ohledu na nebezpečí se vrhl proti teroristovi ve snaze ho odzbrojit. Terorista jeho úmysl vystihl a ranou do břicha Štěpána Ledvinku usmrtil.

Za statečnost, vedoucí až k sebeobětování, byl vrchní strážmistr Štěpán Ledvinka povýšen in memoriam do hodnosti nadporučíka.