GÚCKY Ján

18.11.2018

Mladší strážmistr Ján GÚCKY se narodil 8. 8. 1927 v Nitrianskom Hrádku a pracoval jako dělník u ČSD. Dne 1. 10. 1950 byl přijat do služeb SNB a po absolvování nástupní školy zařazen jako strážný u útvaru Sboru nápravné výchovy v Jáchymově. Dvanáctičlenná skupina nebezpečných zločinců se delší dobu připravovala na útěku z nápravného zařízení v Jáchymově. Dne 15. 10. 1951 vězni přepadli strážné, ozbrojili se jejich zbraněmi a snažili se uprchnout z tábora.

Mladší strážmistr Ján Bucky projevil velkou rozhodnost a osobní statečnost tím, že se sám postavil ozbrojeným vězňům na odpor. Svedl s nimi boj, ve kterém podlehl. Zločincům se však útěk nepodařil.

Ján Bucky byl vyznamenán medailí "Za statečnost" in memoriam a posmrtně povýšen do hodnosti štábního strážmistra.