PATOČKA Ladislav

17.11.2018

Strážmistr Ladislav PATOČKA

Narodil se 5. 8. 1923 v Rovensku pod Troskami. Vystudoval jičínskou reálku a pracoval jako úředník. V dubnu 1945 se stal členem partyzánské brigády "Krystal" operující v oblasti Turnovska, Semilska a Železnobrodska. Zúčastnil se s ní několika bojových akcí proti fašistům.

V červenci 1945 byl přijat do Sboru národní bezpečnosti a působil na několika stanicích SNB v pohraničí. Počátkem července 1947 byl odveden k pluku SNB "Slovensko", který byl nasazen do bojů proti banderovcům.

V noci z 20. na 21. srpna 1947 se početná skupina banderovců pod osobním velením Burláky pokusila probít z obklíčení jihozápadně od Krasňan. Byla odražena a při ústupu se střetla znovu s trojicí strážmistrů, mezi nimiž byl i Ladislav Patočka.

I když si byli strážmistři vědomi, že mají před sebou přesilu ke všemu odhodlaných banderovců, sami neohroženě zahájili boj a způsobili nepříteli ztráty.

V boji se vyznamenal strážmistr Ladislav Patočka, který pronásledoval ustupující tlupu. Svojí statečnost a neohroženost zaplatil životem. Byl povýšen na štábního strážmistra in memoriam.