PANCURÁK Ján

17.11.2018

Podporučík Ján PANCURÁK se narodil 16. 12. 1921 a od svého mládi pracoval jako dělník na velkostatku. V roce 1942 byl povolán do slovenské armády a poslán na východní frontu. Už po několika dnech přeběhl na sovětskou stranu a stal se příslušníkem 1. čs. armádního sboru v SSSR. Prodělal tvrdé boje o Duklu, jako parašutista byl poslán na pomoc Slovenskému národnímu povstání a po zatlačení povstalců do hor bojoval v řadách partyzánů.

V roce 1946 demobilizoval, pracoval jako dělník v různých závodech a v červenci 1955 se stal příslušníkem SNB. Naposled vykonával službu na Mostecku.

V noci z 11. na 12. července 1961 se na celém Mostecku pátralo po nebezpečném pachateli, který přepadl příslušníci Závodní stráže v Ervěnicích, ozbrojil se její pistoli a hodlal se prostřílet na západ. Cestu mu neohroženě přehradil podpraporčík Ján Pancurák spolu s velitelkou ZS na dole Rudý sever, kde se chtěl zločinec zmocnit další zbraně a nábojů. V rozsáhlých prostorách dolu došlo mezi Jánem Pancurákem a prchajícím pachatelem k přestřelce, při níž byl Ján Pancurák usmrcen.

Za svojí statečnost a neohroženost byl podpraporčík Pancurák posmrtně povýšen na podporučíka.