SKOPOVÝ Josef

17.11.2018

Štábní strážmistr Josef SKOPOVÝ se narodil 11. 8. 1925 v Osovci a od mládí pracoval jako kočí na Schwarzenberském velkostatku v jižních Čechách. Ihned po osvobození, v květnu 1945, se přihlásil do Sboru národní bezpečnosti a naposledy sloužil na stanici SNB v Kostelci nad Vltavou

V noci z 13. na 14. května 1950 konal štábní strážmistr Josef Skopový službu při ostraze okresního sekretariátu KSČ v Milevsku. Byla to odpovědná služba, neboť v okolí Sedlčan a Milevska působila nebezpečná protistátní organizace "Černý lev", která měla na svědomí řadu teroristických akcí, destrukcí, pokusů o politické vraždy apod. Oné moci měla v úmyslu vyhodit do povětří okresní sekretariát KSČ.

Dva diverzanti využili přestávky mezi obchůzkami, přiblížili se k zadnímu traktu budovy a vhodili dovnitř připravenou bombu. Mohutná exploze způsobila zřícení stropu, pod kterým našel svou smrt příslušník SNB, komunista Josef Skopový.