JELÍNEK Karel

18.11.2018

Mladší strážmistr Karel JELÍNEK se narodil 17. 8. 1924 v Nových Dvorech a pracoval jako truhlářský dělník. Za okupace byl nasazen do práce v muniční továrně v Německu, odkud se dvakrát pokusil o útěk.

Ihned po osvobození naší vlasti vstoupil do KSČ a plně se pro její politiku angažoval. Na doporučení strany se stal 3. ledna 1950 příslušníkem SNB a službu vykonával u krajského velitelství Státní bezpečnosti v Praze.

Dne 21. září 1950 byl mladší strážmistr Karel Jelínek spolu s dalším příslušníkem Státní bezpečnosti pověřen předvedením jistého soukromého živnostníka, důvodně podezřelého ze spolupráce se zahraniční špionážní centrálou.

Po příchodu do jeho pražského bytu zde příslušníci narazili na dva neznámé muže, kteří po nich ihned zahájili palbu. Byli to agenti americké zpravodajské služby, které živnostník ukrýval.

Mladší strážmistr Jelínek se statečně a bez zaváhání pokusil zabránit agentům v útěku, byl však jimi při přestřelce usmrcen. Za svojí statečnost byl povýšen do hodnosti vrchního strážmistra in memoriam.