Spolek ODOLOV, z. s.

Po dvou letech přemýšlení, jsme se rozhodli založit spolek, který ponese název Památník Odolov. Naše žádost o založení spolku byla u Krajského soudu v Hradci Králové vyřízena rychle a 12. června 2020 byl Památník Odolov, z. s. zapsán do Rejstříku spolků. 

Zakladatelé spolku zvolili výbor, do jehož čela byl zvolen Jaroslav Vrba, pokladní bude vykonávat Iva Milerová a organizování brigád u Památníku osvobození si na sebe vzal Miroslav Steidler. Při jednání výboru, kde se projednávala nutnost založení účtu u některé banky, bylo rozhodnuto účet založit u banky Monete Money Bank. To byl úkol pro předsedu, který účet uzavřel a tím vznikla možnost pokusit se získat finanční prostředky tolik potřebné na údržbu a zvelebování celého areálu. 

Bylo již jednáno se starosty nebo jejich zástupci v okolních obcích Památníku osvobození. Jednání na některých Obecních a Městských úřadech již proběhlo a teprve po projednání v radách a zastupitelstvech budeme znát případnou výši příspěvku. Dalším příjmem se stávají příspěvky členů, kterých je ke dnešnímu dni evidovaných 27. 

Pro rok 2020 - 21 je stanovena výše příspěvku 100 Kč. Je skutečností, že většina členů přispěla částkou podstatně vyšší, za což jim patří velký dík. Náklady za uplynulé roky, které byly věnovány péči o Památník osvobození, nesli občané, účastnící se brigád, sami. Kdo čte moje příspěvky v Hraničáři, tak ví, kolik práce se každý rok v této lokalitě vykoná. 

Všem lidem, kteří se v minulosti brigád účastnili, patří upřímné poděkování a věřím, že i nadále budeme společně tento areál udržovat. Rovněž poděkování patří Obecnímu úřadu v Malých Svatoňovicích v čele se starostou Vladimírem Provazníkem. Obecní úřad je majitelem samotného Památníku osvobození a přilehlý park se zelení je majetkem OV KSČM v Trutnově.

Rádi mezi námi přivítáme další občany, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu a v průběhu roku se do prací zapojí. Dovolím si na závěr požádat o jakoukoli finanční částku, kterou lze poslat na účet číslo: 234694623/0600. 

Těm, kteří tak učiní, předem srdečně děkujeme!

Jaroslav Vrba,
KČP sekce OSH Úpice, Královéhradecký kraj


Aktuality - Spolek ODOLOV, z. s.

Na vzniku Spolku Památník Odolov se podílejí nemalou měrou členové KČP Úpice. Jejich činnost je tak propojena s činností Spolku a nemůže se nijak vydělovat. Proto, když popisuji činnost Spolku Památník Odolov, tak zde musíme vidět i členy KČP Úpice a okolí. Od založení spolku Památník Odolov to je od 18. května 2020 se výbor spolku scházel 2x za...

Památník osvobození v Odolově byl odhalen 22. června 1975. Ideový záměr vytvořil Jaroslav Metelka, architektonický projekt akademický sochař František Pavlů. Na provedení stavby měly hlavní podíl Východočeské uhelné doly s generálním dodavatelem Výstavby kamenouhelných dolů Kladno.

ZÁMĚR VYBUDOVAT PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ V ODOLOVĚ VZNIKL V ROCE 1974. MÍSTO BYLO VYBRÁNO TAM, KDE RUDÁ ARMÁDA PŘEKROČILA 9. KVĚTNA 1945 JESTŘEBÍ HORY A PŘINESLA SVOBODU DO PODKRKONOŠÍ.