BÍLEK František

18.11.2018

Strážmistr František BÍLEK se narodil 15. 7. 1917 ve Věchtově a pracoval jako dělník v brněnské Zbrojovce. V roce 1949 jej stranická organizace vyslala jako uvědomělého člena a funkcionáře KSČ pracovat do Sboru národní bezpečnosti. Naposledy působil jako orgán SNB v Brně. Dne 4. června 1951 v dopoledních hodinách zaslechl strážmistr František Bílek v jedné z brněnských ulic volání o pomoc. Pustil se za hlasem a uviděl uniformovaného příslušníka SNB, jak stíhá prchajícího muže. Nerozpakoval se ani na okamžik a postavil se neznámému do cesty. Zazněl výstřel. Prchající muž - agent západní rozvědky - chladnokrevně Bílka zavraždil, aby unikl zatčení. Dalšími příslušníky Bezpečnosti byl však nakonec zneškodněn.

Za svojí rozhodnost a statečnost byl strážmistr František Bílek povýšen do hodnosti poručíka in memoriam.