GOLDAMMER Karel

18.11.2018

Kapitán Karel GOLDAMMER se narodil 18. 8. 1926 ve Svaté a pracoval jako lesní dělník na Berounsku. Do Sboru národní bezpečnosti byl přijat 15. 6. 1945 a naposledy služebně zařazen ve funkci náčelníka obvodního oddělení VB ve Varnsdorfu. Dne 3. srpna 1974 pronásledoval kapitán Goldammer spolu s několika dalšími příslušníky OOVB Varnsdorf dva pachatele loupeže, ozbrojené nabitou kulovnicí a brokovnicí. Po jejich dostižení v prostoru Nemocniční ulice ve Varnsdorfu zahájili lupiči po příslušnících palbu. Aby nebyly ohroženy další osoby, rozhodl se kapitán Goldammer k rychlému zákroku, při kterém byl jedním z lupičů zastřelen. Za statečnost a osobní příklad při plnění nebezpečného úkolu byl Karel Goldammer povýšen do hodnosti majora in memoriam