MIERNY Augustin

17.11.2018

Poručík Augustin MIERNY

Narodil se 4. 2. 1934 v Ladcích u Žiliny. Za svůj životní cíl si zvolil povolání vojáka. Studoval Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže a stal se důstojníkem PS.

Naposledy byl pracovníkem vojenské kontrarozvědky v Olomouci.

Poručík Augustin Mizerný dostal za úkol najít a přivést zpět k útvaru vojenského zběha. Vytipoval místo jeho pobytu a s pomocí dalších příslušníků obklíčili úkryt.

Dne 7. 12. 1955 v noci se zběh pokusil o opuštění úkrytu, avšak do cesty se mu nebojácně postavil poručík Mierny. Zběh použil odcizeného samopalu a poručíka zavraždil.

Poručík Augustin Mierny byl za svojí snahu splnit daný úkol bez ohledu na nebezpečí vyznamenán medailí "Za statečnost" a povýšen do hodnosti kapitána in memoriam.