Středočeský kraj

Aktuality - Středočeský kraj


U příležitosti 78. výročí tragického úmrtí Jana Švermy, výjimečné osobnosti našich dějin, se ve čtvrtek 10. listopadu 2022 konalo, za účasti členů OV KSČM Mladá Boleslav a Střč. KV KSČM, LKŽ a KČP, pietní shromáždění u rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. V Kryptě hrobky jsou spolu s novinářem a politikem Janem Švermou, uloženy také ostatky dvou...

Važme si toho, že jsme možná jedna z posledních generací, která zažívá svobodu slova a pohybu. Dnešní realita života nám dává pociťovat, že mediálním masážím na všechna možná témata unikne jen málokdo. Valí se to nezastavitelně ze všech stran na pohodlný bezstarostný život, kdy v podstatě nepřemýšlíme o základních životních potřebách. Ke všemu...

Dne 18.října 2022 se v restauraci Šalanda v prostorách Pivovaru Berounský medvěd uskutečnilo výjezdní zasedání Středočeské Krajské rady KČP. Kromě členů rady se ho zúčastnili rovněž zástupci domovské organizace KČP Beroun. Jednání byli také krátce přítomni první místopředseda NR KČP Rudolf Peltan a předseda ČSBS Jaroslav Vodička. Ten dostal...

OV KSČM Praha-východ a MěV KSČM v Čelákovicích ve spolupráci s Klubem českého pohraničí a Společností Ludvíka Svobody si připomenuly 71. výročí zavraždění příslušníka Sboru národní bezpečnosti štábního strážmistra Jaroslava HONZÁTKA. Vzpomínkový pietní akt se uskutečnil 28. září 2022 v Masarykově ulici u prodejny "Elektro Borecký" v Čelákovicích.

Komunisté a představitelé vlasteneckých organizací v Berouně si dne 18. srpna t.r. připomněli 79 výročí úmrtí vedoucího 3. Ilegálního vedení ÚV KSČ Josefa Moláka, který byl zavražděn při zatýkání gestapem v Berouně. Soudruh Josef Molák spolu s dalšími komunisty na Berounsku organizoval protinacistický odboj a měl za úkol na základě směrnic...

Pietní setkání, v rámci 72. výročí tragické smrti nadstrážmistra Jaroslava Hodbodě, se v sobotu 20. srpna 2022 ve 13:00 hodin konalo, za mírného deště, u rodinného hrobu na hřbitově v Mělníce.