Když se spojí síly, tak se dílo podaří

11.04.2023

Tento slogan patří bezesporu i do dlouholeté spolupráce mezi zaspanými spolky Klubu českého pohraničí a Levicového klubu žen v okrese Beroun ve Středočeském kraji.

Levicový klub byl ustaven bezprostředně po majetkovém i politickém převratu po roce 1990, když se levicově smýšlející ženy rozhodly, že kromě dehonestovaného Československého svazu žen, který měl do té doby na Berounsku velice úspěšnou tradici, se pokusí ustavit nově se rodící občanské sdružení, nazvané Levicový klub žen. Čas plynul a na Berounsku se začalo v závěru devadesátých let uvažovat i o ustavení Klubu českého pohraničí. Dále jen KČP a LKŽ. V té době jsme přebírali zkušenosti z již pracujících KČP z Rokycan, Znojma, Chebu a dalších, což nakonec vedlo k tomu, že se do Klubu v roce 2001 přihlásilo 78 zájemců a v roce 2005 měl KČP již 118 členů, což bylo nejvíce v celém Středočeském kraji. Proč tyto údaje píši? Prostě z toho důvodu, že kromě mužů se k nám hlásily i jejich manželky, v té době již dlouhodobě aktivně pracující členky LKŽ a byl to důvod pro zahájení blízké spolupráce, jejíž "ovoce" sklízíme po celou dobu existence obou součástí společenského života. Není jediné události, ve které by se neprojevila spolupráce, lépe řečeno součinnost obou z.s. .

Na vývoj těchto událostí jsme vzpomínali i na letošním v pořadí již 80 – tém setkání, jak nazýváme akce, které pořádáme společně čtyřikrát do roka a které jsou bohatě navštěvovány jak členy, tak i sympatizanty. Toto setkání bylo společně připraveno u příležitosti oslavy MDŽ, které se v minulých letech konaly ve Společenském klubu Žebrák na Hořovicku. V letošním roce však z důvodů neúměrných požadavků na náklady pronájmu a uspořádání celookresní akce, jsme si nemohli dovolit dodržet tradici. Ale naše akce spolupráce byla ze strany účastníků hodnocena kladně. Podařilo se nám zajistit i hudební vystoupení pana Milana Procházky, hudebníka a bývalého dlouholetého vedoucího Kulturního domu ROH "Králodvorských hutníků", který patřil mezi největší zařízení v okrese Beroun i ve Středočeském kraji. Bohužel se stal solí v očích novodobých "antidemokratů" a dnes není po jeho slávě ani památky. Ale pan Procházka, náš společný dlouholetý sympatizant, nám pomohl alespoň na celé odpoledne zklidnit mysl, kterou prolíná současný společenský marasmus v naší společnosti.

Protože stávající členové a členky KČP a LKŽ vědí, kde je jejich místo ve společnosti. Vedly mne veškeré okolnosti naší spolupráce k napsání těchto řádků. Tak děvčata a hoši, hlavy hore, jedeme dál!

Jiří Pokorný, předseda OR KČP Beroun

Fotogalerie: