Středočeský kraj

Aktuality - Středočeský kraj


Tento slogan patří bezesporu i do dlouholeté spolupráce mezi zaspanými spolky Klubu českého pohraničí a Levicového klubu žen v okrese Beroun ve Středočeském kraji.

V rámci pochodů za mír v ČR se v sobotu 1. dubna 2023 v Táboře uskutečnila mírová demonstrace proti válce na Ukrajině. Přítomní účastníci, mezi kterými byli i zástupci Středočeské krajské rady KČP, nesli české vlajky, transparenty s hesly jako "Ne válce, ano míru" nebo "Tábor stojí mimo válku".

Ve čtvrtek 23. března se v Leškovicích u Chotěboře konal pietní akt k 78. výročí hrdinské smrti sedmi členů štábu partizánské brigády Mistr Jan Hus pod velením majora Rudé armády Alexandra Vasiljeviče Fomina. Padlí partyzáni 27. března 1945 byli české, ruské a ukrajinské národnosti.

Ve dnešním světě se často setkáváme s palčivými problémy, které vyžadují komplexní a multidisciplinární řešení. Tyto problémy nás nutí klást si mnoho otázek a hledat na ně odpovědi v různých oborech vědy, techniky, společnosti nebo umění. Nicméně, nikoliv vždy jsou potřebné odpovědi snadno dostupné nebo jednoznačné. Každý den nás průběžně zaplavují...

Ve středu 15. března 2023 odpoledne si členové naší Městské organizace KSČM Čelákovice připomněli jeden z nejsmutnějších dnů historie Československé republiky, 84. výročí německé okupace, den, kdy německá nacistická vojska, na základě Mnichovské zrady tehdejších spojenců, vtrhla na naše území a setrvala na něm dlouhých 6 let. Šest let strachu,...

Pokud mi to možnosti a zdravotní stav dovolí, tak se snažím, abych nevynechal žádnou protivládní demonstraci pořádanou KSČM ani ostatními organizacemi a uskupeními.

Konečně se počasí trochu umoudřuje a je chvíle pro to, aby obětaví vedoucí mládežnických kolektivů využili každé chvilky pro to, pobýt s dětmi v přírodě. Nejinak tomu bylo v sobotu 18. března 2023, když se Mladí ochránci přírody z Praskoles a Berounska spolu se svou vedoucí Mgr. Janou Šopejstalovou setkali ráno před Obecním úřadem Praskolesy, kde...

K Mnichovu 1938, jeho příčin a následků, toho již bylo řečeno a napsáno mnoho. Dnešní doba nepřeje hrdinství, nepřeje vlastenectví, které se nehodí pro vládní garnituru ani do současnosti. Skutečností je, že tak, jako před 85 lety, události zprvu popoháněly, později však přímo roztáčely kola nejstrašnější z válek všech dob. Podíváme-li se dnes na...

V sobotu 7. ledna 2023 se uskutečnilo pietní setkání, připomínající událost z 10. ledna 1952. Toto setkání se konalo na Kutnohorsku u památníku Anny Kvášové, v lese za vesnicí Mirošovice. Památník, situovaný na pokraji silnice mezi vzrostlými stromy, je smutným mementem doby, kdy na tomto místě, byl zmařen jeden lidský život. Anna Kvášová byla...