Středočeský kraj


Aktuality - Středočeský kraj


Dne 18. srpna si vlastenci okresu Beroun připomněli 80. Výročí roku 1943, kdy byl při zatýkání gestapem zavražděn Josef Molák, významný člen protifašistického odboje, který v té době působil na Berounsku.

Pokud jste někdy navštívili Rovensko pod Troskami, možná jste si všimli na místním hřbitově hrobu štb.stržm. SNB Ladislava Patočky, který byl jedním z hrdinů Pohotovostního pluku SNB 9600 SLOVENSKO. Tento pluk bojoval v roce 1947 proti ukrajinským banderovcům, kteří přecházeli přes naše území. Ladislav Patočka padl v boji 20. srpna 1947 a je...

Slovanské národy v současném světě nemají na růžích ustláno. Na část z nich je zaměřen velmi silný tlak Západu, který vyvrcholil ozbrojeným konfliktem. Druhá část z nich je pod přímým politickým vlivem Západu, Severoatlantického paktu a USA. Každá iniciativa na podporu mírového soužití v Evropě je velmi cenná. Z tohoto pohledu má velký význam...

Jdeme dál

09.08.2023

V sobotu 22. července 2023 si účastníci chomutovského setkání připomněli 30. výročí založení Klubu českého pohraničí. Součástí setkání bylo i odhalení pamětní desky připomínající toto výročí. Bylo vzpomenuto s velkou úctou na jeho zakladatele i na ty statečné, kteří se v uplynulých 30 letech zasloužili o rozšíření klubu i mimo Severočeský kraj do...

Neveklov – Klub českého pohraničí (KČP) si váží všech hrdinů, kteří i po skončení bojů 2. bránili naši vlast. Ještě v roce 1947 působili na československém území banderovci, kteří se snažili vyhnout zaslouženým trestům a pokoušeli se probít na Západ.

Už není třeba číst mezi řádky, zrádnost a rezignace na základní mírové kroky, v oblasti Národní bezpečnostní strategie, tolik lze vyčíst z materiálu které vláda v nedávné době schválila. Ve schválené strategii, která zcela překopala v mnoha směrech předchozí strategii z roku 2015 se plně píše, že "Česká republika může být přímo ohrožena, a proto je...

V duchu této myšlenky si připomněla OR KČP se se sekcí bývalých OSH v Berouně již 67. Výročí, kdy opustil naše řady příslušník pohraniční stráže, svobodník Pepa Kalina, rodák z Drozdova v okrese Beroun. Pepa byl příslušníkem u 5. bPS v Chebu. Při plnění služebních povinností došlo k tragické události, kdy byl Pepa při údržbě ženijního zabezpečení...

V sobotu 1. července proběhlo u parkoviště nad Louňovicemi tradiční setkání pod Blaníkem. Hlavním organizátorem byl Okresní výbor KSČM v Benešově v čele s předsedkyní OV Marií Krejčovou. Mezi hosty byla řada významných osobností Komunistické strany Čech a Moravy, Klubu českého pohraničí (KČP), Levicových klubů žen (LKŽ), odborů a dalších...

Uplynulá léta a naše minulost jsou v mnohém pohnutá. Dějiny našeho národa nám velmi často připomínají smrtelné okamžiky, jimiž si náš národ v minulosti musel projít. Skutečností však zůstává, že doposud nikdy dříve nebylo ohrožení našeho národa tak zřetelně zevnitř, jako je právě v současné době.