Mnoho otázek a málo odpovědí

27.03.2023

Ve dnešním světě se často setkáváme s palčivými problémy, které vyžadují komplexní a multidisciplinární řešení. Tyto problémy nás nutí klást si mnoho otázek a hledat na ně odpovědi v různých oborech vědy, techniky, společnosti nebo umění. Nicméně, nikoliv vždy jsou potřebné odpovědi snadno dostupné nebo jednoznačné. Každý den nás průběžně zaplavují tisíce planých informací, jejichž cílem je ovlivnit nás ve všech směrech, aniž bychom si to uvědomovali.

Často si kladu otázku: "Kam vlastně patřím". Život sám o sobě před každého z nás staví stále nové výzvy, které si zpravidla vyžadují odpovědi. Kdo v současné době hledá správné odpovědi na tyto informace, výzvy a mlčky se neztotožňuje s mainstreamem, stává se z pohledu současné vládní garnitury proruský nebo pro čínský, je populistou a především není demokratem. Současná vládní koalice denně říká, že je u nás vše v pořádku a uměle vytváří dojem klidného pohodového tanečku nás všech, přestože jsme již po kotníky v blátě.

Od ruské "invaze" na Ukrajinu uplynul více než jeden rok a stále jsme poslouchali stejnou písničku ve všech mainstreamových mediích. Je tu údajný napadený a stejně údajný agresor. My že musíme bránit napadeného, ale dozadu se neohlížíme. Uběhl jeden celý dlouhý rok, ale žádný televizní kanál nenapadlo věnovat jen jeden jediný pořad příčině vzniku tohoto konfliktu. Tedy toho všeho, co se stalo před 24.únorem loňského roku 2022. Přesto by mnoho lidí chtělo znát, jak se skutečně dospělo do bodu údajného napadení Ukrajiny. Nikdo se neodvážil v mainstreamových médiích věnovat se tomu, co doopravdy předcházelo událostem od roku 2014 do února 2022.

Docházím k názoru, že úkolem dne je nebát se a pátrat po informacích, které nepochází z mainstreamových médií.

Životní úroveň mnoha našich rodin klesá, naše soběstačnost a schopnost vyvíjet nutná zařízení pro životní potřeby je na nulových hodnotách. To vše díky nesmyslnému postoji našich vlád, přijímáním bruselských norem a usnesení v rámci EU a také naprosté podřízenosti se mocenské politice USA. Dnešní vládnoucí pětikoalice "usilovně pracuje" na transformaci naší země v poslušného vazala, v mnohém se projevuje i vliv sudetoněmeckého Landsmannschaftu a miliardářské šlechty. A tento skrytý vliv v pozadí současné vládnoucí elity, o kterém se nehovoří, se vede na úkor většiny Českého národa, což jej ohrožuje v samotných základech.

Velmi složitě se hledá odpověď, kdy a jak se podaří překlenout propast, vytvořenou mezi mediálním mainstreamovým světem a každodenními životními starostmi a zkušenostmi většiny občanů. Musíme být schopni formulovat relevantní otázky, musíme umět vyhledávat spolehlivé zdroje informací, musíme pečlivě analyzovat data a argumenty, musíme přesně syntetizovat poznatky a aplikovat je v praxi. Musíme také být ochotni přiznat si naše limity a mezery v našem vědění a učit se od ostatních.

Jen tak s mnoha otázkami a málo odpověďmi můžeme čelit výzvám současnosti i budoucnosti.

Autor: František Kovář