BEROUNSKO SI PŘIPOMNĚLO STATEČNÉ BOJOVNÍKY VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

11.05.2023

Komunisté spolu s vlasteneckými spolky Společnosti Ludvíka Svobody, KČP a LKŽ si připomněli důstojným způsobem statečnost těch, kteří nasazovali a mnozí z nich položili životy v boji proti fašismu v období 2. Světové války.

Klub českého pohraničí po dohodě s LKŽ vytvořil "štafetu", která měla za úkol navštívit místa bojů, o kterých jsme věděli, že se o ně pravidelně kromě nich nestarají příslušné obce tak, jak by bylo žádoucí. Velice dobře přitom spolupracují s OV ČSBS a jeho vedením v čele s předsedkyní A. Meszárosovou.

Prvním místem zastávky byla oblast, v níž v prostoru Dobříš, Hostomice pod Brdy, Buková, Běštín, Jince působily partyzánské oddíly a skupiny Srp a kladivo, Neliba – Brdy, Smrt fašismu, Rudnik, Fakel 1. a 2., Praga, Škval, Priboj, Uragan 1. a 2. , Grom. Legendárními veliteli byli m.j. Kpt. J. Al. Olesinskij, por. S. P. Vezděmev, por. Romanov, npor.J. Voledanov, plk. J. Al Kozlov/Bogun, por. F. Rudnik, A. J. Ivanov/Orel, mjr. N. I. Grigorjev, npr. M. R. Sobolev, mjr. A. J. Sokolov, kteří za pomoci českých vlastenců představovali předvoj ochrany Prahy z prostor Brd. Tyto oddíly a skupiny sehrály významnou úlohu i při poslední bitvě 2. Světové války na území ČR a Evropy v památné bitvě v prostoru Příbram, Milín, Slivice a přilehlých obcí ve dnech 11. – 12. 5. 1945.

Na dvanácti místech v Brdských lesích jsme položili kytice díků, upravili prostranství, tak, kde bylo potřeba, protože řada míst "žije", což je patrné na stavu, ve kterém se pamětní místa nacházejí.

Dále se jednalo o obce Hvozdec, Komárov, Otročíněves, Nižbor. Neopomněli jsme ani místa samotného okresního města Baroun a jeho okolí, kde jsme se účastnili pietních aktů na deseti místech a položili jsme rovněž kytice věnované KSČM, spolky KČP a LKŽ. Delegace členů Společnosti Ludvíka Svobody v počtu 3 osob z Berouna a 2 z Příbrami se zúčastnila pietních aktů v Kroměříži a obci Břest na Hodonínsku, kde jsme položili kytici KR KČP a S/LS.

Neopomněli jsme ani vzpomínky na prvního padlého legionáře na Berounsku Josefa Jonáše, který padl v boji 22. 4. 1918 ve Francii. Stejně tak jsme uctili i příslušníky RAF, kteří bojovali v bitvě o Anglii a padli na poli cti a slávy později na území ČR.

Samozřejmě, památníky, které se nacházejí na Berounsku a Hořovicku nesou kromě našich vlastenců i jména vojáků Rudé armády, kteří padli v bojích výše zmíněných partyzánských skupin. Jedním z posledních míst naší štafety byla účast členů KČP ve Slivici, kde 8. 5. t.r. byla vzpomínková akce Středočeského kraje na počest obětí poslední bitvy, o které se zmiňujeme výše. Na řadě míst byly proneseny projevy, kterých se aktivně účastnil i člen KR KČP Jiří Pokorný, ve kterých byly připomenuty epizody bojových činností a zmíněny osobnosti, které byly jejich aktéry.

Členové KSČM, KČP a členky LKŽ z Berounska svým postojem naplnili známé "Věčná sláva bojovníkům padlým proti fašismu – Nic nesmí být zapomenuto – Nikdo nebude zapomenut".

Čest a sláva padlým hrdinům RA a dalším

Jiří Pokorný Beroun
Foto: Jana Šopejstalová

Fotogalerie: