Práce s dětmi je sice náročná, ale radostná

20.03.2023

Konečně se počasí trochu umoudřuje a je chvíle pro to, aby obětaví vedoucí mládežnických kolektivů využili každé chvilky pro to, pobýt s dětmi v přírodě. Nejinak tomu bylo v sobotu 18. března 2023, když se Mladí ochránci přírody z Praskoles a Berounska spolu se svou vedoucí Mgr. Janou Šopejstalovou setkali ráno před Obecním úřadem Praskolesy, kde již byli očekáváni paní Starostkou Zděnkou Drábkovou, která velice mile přivítala onu "sešlost" v zasedací síni OÚ, seznámila děti s aktuálními úkoly, které obec řeší, poté jim dala volnou ruku, aby zobrazily své výtvory na téma ochrany vodních zdrojů. Děti kreslily i znak obce a zkoumaly jeho význam. Ocenila práci a aktivitu oddílu drobnými dárky. Osobně jim uvařila čaj a poskytla občerstvení, prostě "paráda"! Přítomen i předseda OR KČP Beroun Jiří Pokorný, který spolu se svou dcerou zastupoval i KČP, oba jsou jeho členy. V přestávce se Jiří Pokorný v bleskové diskusi podělil s paní starostkou o tvrdou práci zastupitelů, paní Drábková zastupuje starostovskou funkci od roku 2002. Jiří Pokorný byl členem ZM Beroun 32 roků. Oba se znali z různých dřívějších setkání a měli si co říci k tématu, jak se daří hospodařit městům a obcím a co je čeká dále. Pan Pokorný nahlédl do historické kroniky obce, na památku dostal darem publikace, které se vztahují k historii a života lidí v Praskolesích.

Poté se děti odebraly do přírodní části obce a velice působivě vyjádřily kresbami svůj vztah k přírodě, jejich počínání bylo impozantní. A co bylo nejkrásnější? K jejich hrám se přidali i přítomní dospěláci, mezi nimiž byli i náhodní občané města Berouna Veselé dopoledne bylo zakončeno zpěvy, tanci a cvičením na vlastní melodie. Mnohým z nás se ani nechtělo domů, protože takováto činnost, z níž čiší spokojenost, klid a radost, se nekoná každý den.

Byla to další akce, kdy se v praxi uskutečňuje spolupráce vedení obce, zájmových klubů a prostě lidí, kteří mají rádi život.

Text:

Mgr. Jana Šopejstalová – vedoucí oddílu

Jiří Pokorný, předseda OR KČP Beroun

Foto: Mgr. Jana Šopejstalová a Jan Šopejstal

Fotogalerie: