Středočeský kraj

Aktuality - Středočeský kraj


OV KSČM Praha-východ a MěV KSČM v Čelákovicích ve spolupráci s Klubem českého pohraničí a Společností Ludvíka Svobody si připomenuly 71. výročí zavraždění příslušníka Sboru národní bezpečnosti štábního strážmistra Jaroslava HONZÁTKA. Vzpomínkový pietní akt se uskutečnil 28. září 2022 v Masarykově ulici u prodejny "Elektro Borecký" v Čelákovicích.

Komunisté a představitelé vlasteneckých organizací v Berouně si dne 18. srpna t.r. připomněli 79 výročí úmrtí vedoucího 3. Ilegálního vedení ÚV KSČ Josefa Moláka, který byl zavražděn při zatýkání gestapem v Berouně. Soudruh Josef Molák spolu s dalšími komunisty na Berounsku organizoval protinacistický odboj a měl za úkol na základě směrnic...

Pietní setkání, v rámci 72. výročí tragické smrti nadstrážmistra Jaroslava Hodbodě, se v sobotu 20. srpna 2022 ve 13:00 hodin konalo, za mírného deště, u rodinného hrobu na hřbitově v Mělníce.

Setkání proběhlo v rámci jednání Středočeské krajské rady KČP v Praze 16. srpna 2022. Úkolem spolku je uchování knih, které vlastnil a také přečetl PhDr. Miloslav Ransdorf CSc. K nim patří ještě i CD, DVD, korespondence, rukopisy, dokumenty a osobní věci, které shromáždil během svého velice činorodého a zcela naplněného života. Rád by je předal...

První obětí války se stává vždy pravda. Stává se trhacím kalendářem, do kterého všichni zapisují své představy, které jsou jen chimérou. Informace, které jednotlivé válčící strany přinášejí, jsou neprůhlednou tmou, a skutečnou pravdu nikde nenaleznete. "Není důležité, kolik je čeho řečeno, ale jak hluboko to na posluchače či publikum zapůsobí."...

Díky pozvání europoslankyně Kateřiny Konečné na sponzorovanou návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu se vypravila i jedenáctičlenná skupina zastupující společnost Ludvíka Svobody a Klubu českého pohraničí. Cesta se uskutečnila ve dnech 10. - 13. července 2022.

Dne 1. července t.r. uctili členové KČP a sekce OSH okresu Beroun památku na příslušníka pohraniční stráže Pepu kalinu, který zahynul při plnění služebních povinností při ochraně státních hranic ČSSR na počátku roku 1956 u 5. bPS. Pepa Kalina byl vzorným příslušníkem Pohraniční stráže, vynikajícím sportovcem a patří nejen jemu, ale celé rodině...

Už dávno jsem přišel o veškeré ideály a stále více věřím, že kam moje paměť sahá, byli v politice vždy lidé, kteří s postupem času bojovali hlavně za svoje zájmy a potřeby země i národa se dostávaly na druhou kolej. Snad se i mýlím, ale současné dění v naší zemi mě stále více od veškerých ideálů vzdaluje.