Výjezdní zasedání dne 18. 10. 2022

31.10.2022

Dne 18.října 2022 se v restauraci Šalanda v prostorách Pivovaru Berounský medvěd uskutečnilo výjezdní zasedání Středočeské Krajské rady KČP. Kromě členů rady se ho zúčastnili rovněž zástupci domovské organizace KČP Beroun. Jednání byli také krátce přítomni první místopředseda NR KČP Rudolf Peltan a předseda ČSBS Jaroslav Vodička. Ten dostal dostatek prostoru pro své vystoupení, v němž hovořil o složité situaci v rámci Svazu a definoval nejpalčivější problémy. Dále se dotkl snahy o přepisování dějin a o roztříštěnosti vlasteneckých organizací v ČR. V závěru pak odpovídal na vznesené dotazy.

Před zahájením vlastního programu představil př. Jiří Pokorný majitele rodinného pivovaru Dr. Václava Mayera, který přítomné účastníky přivítal a posléze pozval na krátkou prohlídku. Seznámil je s historií pivovaru i celého procesu výroby piva.

V úvodu pracovního zasedání bylo poblahopřáno k významnému životnímu jubileu Jiřímu Pokornému a rovněž dalším dvěma oslavenkyním - Blance Hrnčířové a Anně Doušové. Všem byly předány malé pozornosti. Následně byly projednány všechny předem schválené jednací body a poté příslušná usnesení. Mezi nejdůležitější patřilo projednání přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 a příprava uzávěrky hospodaření letošního roku.

Výjezdní zasedání bylo ukončeno poděkováním KČP Beroun za zorganizování akce a majiteli pivovaru za bezproblémový průběh setkání.

Autor: František Kovář, StčKR KČP
Foto: Kovář, Maršálek 

Fotogalerie: