Odkaz Josefa Moláka je stále aktuální

25.08.2023

Dne 18. srpna si vlastenci okresu Beroun připomněli 80. Výročí roku 1943, kdy byl při zatýkání gestapem zavražděn Josef Molák, významný člen protifašistického odboje, který v té době působil na Berounsku.

Josef Molák po rozbití II. ilegálního ÚV KSČ zorganizoval na Berounsku III. ilegální ÚV KSČ, jehož sídlo bylo v domě č. 856/113 na Plzeňské třídě.

Opíral se především o zaměstnance Včely a Rudých odborů a zajistil spojení s kraji a okresy pomocí instruktorů. Taktiku jednotné národní fronty v boji proti fašismu rozpracovalo zasedání III. ilegálního ÚV KSČ dne 9. 7. 1943 na zasedání v chatě Port Igarka v Údolí Ticha u obce Březová, kde byl přítomen Rudolf Vetiška, který sem přinesl směrnici moskevského vedení KSČ.

III. ilegální ÚV KSČ pracoval ve složitých a těžkých podmínkách fašistické okupace, pe heydrichiádě organizoval za pomoci vlastenců dalších organizací a spolků přípravu celonárodního povstání a ustavoval partyzánské družiny jako základ partyzánských oddílů.

Jeho činnost byla prozrazena konfidenty gestapa, které dne 18. 8. 1943 obklíčilo dům, ve kterém se Josef Molák nacházel a při zatýkání došlo k jeho zastření v přestřelce, která se vyvinula.

Po zastřelení Josefa Moláka došlo ke gestapáckým raziím na Berounsku a Podbrdsku, kterým padlo za oběť mnoho statečných vlastenců.

Tyto skutečnosti připomenul ve svém projevu na pietní vzpomínce předseda OV KSČM v Berouně JUDr. Rudolf Peltan. U pomníku, který stojí nedaleko místa, kde došlo ke tragické smrti Josefa Moláka, položili kytice vděčnosti paní starostka města Beroun RNDr. Soňa Chalupová, představitelé spolků z Berouna Jiřina Vostárková, Anna Doušová, Antonín Čapek, Ioannis Sideropulos, Božena Hořická, Rudolf Peltan, Jaromír Jedlička a další přítomní. V závěru paní starostka připomněla, že je třeba ctít si všech obětí, které přinesli naši občané při boji za svobodu.

Text Jiří Pokorný
Foto Ioannis Sideropulos