Jdeme dál

09.08.2023

V sobotu 22. července 2023 si účastníci chomutovského setkání připomněli 30. výročí založení Klubu českého pohraničí. Součástí setkání bylo i odhalení pamětní desky připomínající toto výročí. Bylo vzpomenuto s velkou úctou na jeho zakladatele i na ty statečné, kteří se v uplynulých 30 letech zasloužili o rozšíření klubu i mimo Severočeský kraj do všech krajů republiky. Patří mezi ně i mnozí bývalí českoslovenští pohraničníci, kteří se tehdy připojili k protestům zakladatelů KČP proti omluvám V. Havla sudeťákům a proti hanobení historie českého národa. Silný akcent na národní otázku otevíral možnost spolupráce levicově vlastenecky zaměřených organizací s pro slovansky orientovanou veřejností.

Činnost členů a akce Klubu českého pohraničí, které byly původně zaměřeny výhradně na českoněmecké soužití a ekonomickou situaci v pohraničních oblastech, se v čase změnila. Čas kvapí a v současné době klub dostatečně nereflektuje na novou politickou situaci a podle ní nepřizpůsobil další činnost. Klub nemá možnost výrazněji zasáhnout do politického dění v České republice, situaci ovlivňuje pouze pomocí své členské základny, příznivců, klubového zpravodaje HRANIČÁŘ, který vychází jednou za dva měsíce a web stránek. Sociální sítě, mezi nimi silný Facebook, jsou poměrně nový fenomén v klubové práci. Škála publikovaných informací je zaměřena na činnost klubu a územních rad, přenášení zkušeností, názorů a stanovisek k aktuálním vnitropolitickým i mezinárodním otázkám. Zveřejňuje též články k historii českoněmeckých vztahů, k výrazným výročím našich národů a v neposlední řadě čelí vytěsňování poválečných dějin ze školní výuky a pokřivenému výkladu historie. Otázkou však zůstává, zda Klub českého pohraničí ovlivnil nějakým způsobem dění v naší zemi, a pokud ano, tak do jaké míry?

I přes současnou složitost v mezinárodně politické oblasti, kdy svět prochází proměnou a Evropa z "moci úřední" z Bruselu, které se i česká republika nesmyslně podrobuje, se samotná klubová práce musí mnohem operativněji přizpůsobit současné situaci. Možnost, jak dosáhnout cílů Klubu českého pohraničí a naplnění programu a stanov zůstává pevně zakotveno v závěrech a usnesení XI. národního sněmu, který se konal v Praze 18. června 2022. Základní otázkou tedy je, zda je klub konečně schopen odložit výmluvy na to či ono, postavit se myšlenkově opět na vlastní nohy a ve vlastním zájmu začít uskutečňovat potřebné systémové změny. Bez nich to opravdu nepůjde. Budeme-li dále preferovat stejný model práce a čekat, nečekejme změnu k lepšímu. Není to možné, hlavními viníky jsme totiž my sami.

Autor: František Kovář