Středočeský kraj - aktuality

Členové Klubu českého pohraničí (KČP) a komunisté z Příbrami, Jinec a Sádku se sešli v úterý u památníku sovětských vojáků padlých v závěrečných bojích při osvobozování Příbramska od německých fašistických vojsk 11. a 12. května 1945. Toto pietní místo se nachází na příbramském hřbitově. Jeho dominantou je socha sovětského vojáka v pěticípou...

Uplynulá léta a naše minulost je v mnohém pohnutá, dějiny našeho národa nám velmi často připomínají smrtelné okamžiky, které si náš národ musel v minulosti projít. Skutečností však zůstává, že doposud nikdy předtím nebyl ohrožen tak zřetelně zevnitř, jak v současnosti.

Globalizovaný svět, v němž vše bylo možné a vše bylo dovoleno. Realita života, hnána spotřebou a kapitálem, předčila v mnoha směrech realitu skutečného života lidí na planetě. Jaksi se zapomnělo na vše dobré i zlé, čím si předcházející generace musela projít.

Tak mi jednoho dne vpodvečer zazvonil telefon, a na druhé straně se ozval mně známý příjemný hlas Majky Hanischové, členky vedení NR KČP, která jinak působí v Ústeckém kraji. Popřáli jsme si dobrého zdraví, pozeptali se na naše známé a sdělili si informace, jak kdo snášíme současné složité období. Tím to však neskončilo. To hlavní, co mi Majka...

My členové okresní rady Klubu českého pohraničí v Berouně vyjadřujeme podporu těm našim představitelům veřejného a politického života v jejich snaze řešit vzniklé situace, související s nebezpečnou virovou nákazou, která zasáhla i naši republiku.

Víra a velikost odhodlání lidí, za cenu mnoha obětí, umožnila vzniku našeho národa. Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda my, občané, dokážeme čelit současné výzvě, která stojí, před námi, když celý svět sužuje pandemie nového coronaviru. Lidé za běžných okolností o mnoha věcech moc nepřemýšlí. Realita současného období však nastavuje...

Jaký jsme stát, často slyšíme o suverenitě Česka v mnoha spojitostech, a to zejména v souvislosti s Evropskou unii. Musíme si položit otázku, kdy je vlastně malý stát suverénní, nebo je to jen fikce o suverenitě. Jistě ten stát, který nese za své občany a území odpovědnost a to znamená, že má svoji vládu. O české a evropské suverenitě dosti...

Anna Kvášová byla funkcionářkou národního výboru a komunistické strany. Svojí aktivitou podporovala spoluobčany, kteří se snažili společně s ní rozvíjet obec a region. Našli se, jak víme, lidé, kterým tehdejší zřízení nevyhovovalo. Někteří z nich se uchylovali k zábvažné trestné činnosti proti republice.