Brigáda u Památníku osvobození v Odolově

16.04.2022

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se sešla skupina spolku Památník Odolov z.s. Byl proveden velký úklid lesoparku, včetně odklizení pohrabaného materiálu. Po třech hodinách práce vč. posezení a zhodnocení akce se parta deseti lidí rozjela do svých domovů. Příští práce nás čekají na sečení a sušení trávy koncem května. Také zde provedeme vysázení pěti nových kvetoucích keřů, ibišků. Možná, že v tomto období bude v prostoru posezení instalováno několik malých houpaček pro děti, kterých tuto lokalitu navštíví s rodiči poměrně velké množství. Jsme si vědomi, že tato část naší obce, kde je od roku 1975 Památník osvobození a který byl vybudován na památku vstupu vojsk 21.armády 1. Ukrajinského frontu tímto místem 9. května 1945, je jakousi vstupní branou do Malých Svatoňovic a jistě si zaslouží naši celoroční péči.

Jaroslav Vrba, předseda spolku Památník Odolov z.s.

KČP Úpice, Královéhradecký kraj 

Fotogalerie: